Qridi logo
Blogi

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Opetussuunnitelma velvoittaa yhteistyöhön ja arvioinnin läpinäkyvyyteen. Qridin avulla se on mahdollista toteuttaa!

1.1.2023
Edu

Kodin ja koulun välinen yhteistyöKodin ja koulun yhteistyössä on pohjimmiltaan kyse kasvatuskumppanuudesta: lapselle ja nuorelle tärkeät aikuiset ovat yhdessä tukemassa häntä kasvuprosessissaan.


Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ohjaavat yhteistyöhön huoltajien kanssa opetuksessa ja kasvatuksessa. Yhteistyö kotien kanssa on osa hyvää arviointikulttuuria, jota jokainen kouluyhteisön jäsen on osaltaan rakentamassa. Tärkeää onkin keskustella huoltajien kanssa koulutyön tavoitteista ja koulun arviointikäytänteistä.


Toimivaa yhteistyötä voidaan vaalia huolehtimalla arvioinnin läpinäkyvyydestä. Oppilaalla ja kodeilla on oikeus saada tietoa arviointiperusteista ja -käytännöistä. Oppilaan opintojen edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä tulisi antaa riittävän usein tietoa huoltajille ja oppilaalle itselleen. Arviointikeskustelut ja muut opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteiset keskustelut auttavat ymmärtämään oppilaan tilannetta sekä sopimaan tuen ja yhteistyön tavoista.Kodin ja koulun välinen yhteistyö


Kodin ja koulun välinen viestintä ja yhteistyö Qridin avullaMiten sitten antaa riittävästi tietoa arvioinnista kotien suuntaan? Huomioiden koko arviointityön kokonaisuuden: sekä summatiivisen, että formatiivisen arvioinnin.


Olipa kyse sitten oppimistavoitteisiin liittyvästä itsereflektiosta tai opettajan antamasta palautteesta, Qridi kerää kaiken tuon tiedon talteen oppilaan omaan näkymään. Oman Qridi-näkymänsä kautta lapsi tai nuori tulee tietoiseksi omasta edistymisestään ja vahvuuksistaan. Opettajan on luontevaa hyödyntää samoista tiedoista tehtyjä koosteita oppilaan ja kotien kanssa käytävien keskustelujen tukena. Yhdessä tarkasteltava oppilaan raportti toimii hyvänä keskustelun avaajana.
Qridi huoltajan näkymä"Jotkut perheet ovat kyselleet heti syyslukukauden alussa, että milloin Qridi aktivoituu uudestaan. Sen avulla on kuulemma helppo seurata oman lapsen oppimista ja edistymistä. Huoltajat siis tykkäävät!"
- Opettaja vantaalaiselta alakoululta

Qridillä vanhempien on mukava seurata lapsensa kouluarkea ja kehittymistä omasta käyttöliittymästään. Omaan puhelimeen ladattava Huoltaja-sovellus on kätevä käyttöä!


Huoltajien osallistaminen esim. pyytämällä huoltajia arvioimaan oppilaan työskentelyä on helppoa.


Huoltajat saavat Qridin avulla monipuolisen ja konkreettisen kuvan siitä, mitä koulussa tehdään: tehtävälistat ja päiväkirjat tuovat kivan kurkistuksen kouluarkeen. Opettaja voi toki vaikuttaa näkyvyysasetuksiin.

Video: Kodin ja koulun yhteistyön helpottaminen Qridin avulla


Kodin ja koulun välinen yhteistyö