Qridi logo

Valmentaminen

Waves shape

Valmennustalo Virta on hyödyntänyt Qridiä osana coaching-palveluitaan. Coaching-prosessi on aina hyvin tavoitteellinen ja lähtökohtaisesti siinä on aina kyse siihen osallistuvan henkilökohtaisesta kehittymisestä asetettujen tavoitteiden suhteen.Qridi on toiminut valmennuksessa alustana kehittymisen arvioinnille. Coaching- prosessissa asetetut tavoitteet on kirjattu Qridiin ja valmennettava on voinut reflektoida sovelluksen avulla edistymistään niiden suhteen. Myös coach voi antaa oman arvionsa edistymisestä.


Työkalu myös tiivistää asiakassuhdetta. Normaalisti coaching-prosessissa asiakkaan kanssa tavataan noin kerran kuukaudessa ja valmennus tapahtuu niiden tapahtumien puitteissa. Qridin avulla valmennuksen tavoitteet pysyvät asiakkaalla mielessä myös näiden tapaamisten välillä. Asiakas voi kommunikoida tapaamisten välillä sovelluksen kautta ja saada valmentajalta tukea. Myös tapaamisissa päästään nopeammin kiinni itse asiaan, kun valmentajalla on valmiiksi tietoa välijaksojen tapahtumista.


Ylipäätään oman toiminnan reflektoinnilla on valtava merkitys coaching-prosessissa. Sen kautta päästään kiinni niihin asioihin, mitkä ovat mahdollistaneet onnistumisen tai mitä ehkä olisi ollut syytä tehdä toisin.Valmennustalo Virta on kahden hengen valmennusyritys, joka tarjoaa henkilöstökoulutusta, konsultointia ja fasilitointia. Suurimmaksi osaksi yritys tekee ryhmävalmennuksia, mutta myös coaching on keskeinen osa toimintaa. Yksilövalmennuksissa asiakkaat ovat yleensä johtotehtävissä olevia tai avainhenkilöitä.

image