Qridi logo

Arvioinnin pelikirja

Waves shape

Kaipaako koulun arviointitoiminta täsmennystä? Onko opetussuunnitelma jo hallussa, mutta arviointi vielä päivittämättä? Arvioidaanko varmasti yhdenvertaisesti ja kriteerien mukaan? Otetaanko oppilaan työskentelytaidot huomioon arvioinnissa? Onko arviointi avointa oppilaille ja vanhemmille?“Arvioinnin tehtävien toteuttamisessa tulee noudattaa arvioinnin yleisiä periaatteita. Kouluissa tulee olla yhtenäiset arvioinnin periaatteet ja käytänteet, jotka ilmenevät koulun arviointikulttuurissa. Opetuksen järjestäjä seuraa arvioinnin periaatteiden toteutumista kouluissa ja tukee yhtenäisen arviointikulttuurin kehittymistä.” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)


Koulutuksessa lähestytään oppimisen arviointia opetussuunnitelman ja käytännön opetustyön näkökulmista. Alustusten ja keskustelujen kautta tutustutaan opetussuunnitelman sisäiseen rakenteeseen, pureudutaan arviointilukuun ja selvitetään, mitä tarkoittaa kriteeriperustainen arviointi.

Opettajaa haastetaan pohtimaan oman tiiminsä kanssa opettamiensa aineiden vuosiluokkaistettuja tavoitteita ja etsimään tavoitteisiin sopivia arviointimenetelmiä.

Koulutuksen tavoite on vahvistaa opettajan arviointiosaamista ja tukea koko koulun arviointikulttuurin kehittymistä.Koulutuksen tavoitteet


Opettaja
 • Muodostaa käsityksen opetussuunnitelman sisäisestä rakenteesta, sen mukaisesta oppimiskäsityksestä ja arvioinnin tehtävästä.
 • Tarkastelee kriittisesti omaa arviointitoimintaa suhteessa opetussuunnitelmaan.
 • Ymmärtää kriteeriperustaisen ja subjektiivisen arvioinnin eron.
 • Perehtyy oman oppiaineen tai luokka-asteensa tavoitteisiin ja siihen sopiviin arviointikäytäntöihin.

Kouluyhteisö
 • Tekee yhteisiä sopimuksia yhdenmukaisen arviointikulttuurin perustaksi
 • Sitoutuu kehittämään arviointikulttuuria

Kohderyhmä

 • Peruskoulun opettajat
 • Työyhteisöt
 • Tutor-opettajat

Kesto ja hinta


Kesto

Arvioinnin pelikirja -koulutus on saatavilla kahdessa erilaisessa formaatissa: yhden iltapäivän työpaja (Tiivis) tai kahden iltapäivän koulutuskokonaisuus, joka sisältää kouluyhteisön sisäisen kehittämistehtävän (Laaja).


Hinta

 • Tiivis: 1 x 3 h paikan päällä, 1000€ (+ matkakulut + alv. 24%)
 • Laaja: 2 x 3 h paikan päällä, 1600€ (+ matkakulut + alv. 24%)

Koulutuksen sisältö

 • Opetussuunnitelma
 • Tavoitteet
 • Sisällöt
 • Laaja-alainen osaaminen
 • Oppimiskäsitys
 • OPS:n muutokset
 • Arviointi
 • Päättöarvioinnin kriteerit
 • Arviointikulttuuri
 • Paikalliset opetussuunnitelmat
 • Yhteissuunnittelu ja yhdenmukaiset käytännöt
 • Keinoja, materiaaleja, ohjeita, käytänteitä