Qridi logo

Digitaitokalenterit

Waves shape

Monissa kunnissa on tehty ja on parhaillaan työn alla kunnan yhteinen digitaitokalenteri. Dokumentista esiintyy vaihtelevia nimityksiä kuten digipassi, digipolku, TVT-osaamismerkkijärjestelmä ja digitaitojen osaamissuunnitelma. Tavoitteena digitaitokalenterilla on antaa opettajille runko digitaitojen opettamiseen. Kalenteri tukee opetussuunnitelman tavoitteita. Yhtenäisellä digitaitokalenterilla pyritään turvaamaan tasa-arvoinen digitaitojen opetus kaikille oppilaille. Useimmiten digitaitokalenterissa taitotavoitteet on vuosiluokkaistettu tai esitetty ikäryhmittäin, esim. 1-2 -vuosiluokille, 3-6 -vuosiluokille ja 7-9 -vuosiluokille. Osassa kuntia on myös omat kalenterinsa varhais- ja esiopetukseen sekä toisen asteen koulutukseen. Esimerkkenä Kuopion ja Valkeakosken digitaitokalenterit:

Kuopion digitaitokalenteri

Valkeakosken digitaitokalenteri

Uudet Lukutaidot -kehittämisohjelma


Myös opetusministeriössä halutaan tukea yhdenvertaisuutta lasten ja nuorten digitaalisten taitojen opetuksessa. Parhaillaan on meneillään valtakunnallinen OPH:n kehittämisohjelma Uudet Lukutaidot, jonka “tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologisia (tvt) taitoja sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Kehittämisohjelmassa on laadittu osaamisen kuvaukset edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista lasten ja nuorten digitaalisten taitojen ja osaamisen opetuksessa kautta maan.”

(). 


Asiakkaidemme kanssa olemme tunnistaneet, että Qridillä voidaan muiden digitaitokalentereiden tapaan helpottaa Uudet Lukutaidot -hankkeen tavoitteiden jalkautusta ja seurantaa. (Lisätietoa: asiakaspalvelu@qridi.fi)


Digitaitokalentereiden haasteet


Digitaitokalenterien sisältämät tavoitteet/ohjeet vaihtelevat hyvin yleisestä osaamistavoitteesta yksityiskohtaisiin tehtäväideoihin. Käytännössä digitaitokalenterit on laadittu sähköiseksi tiedostoksi esim. PDF-muotoon ja usein opettajat toteuttavat digitaitojen opettamista itsenäisesti. Usein haasteeksi jää se, että ei ole olemassa tapaa, jolla digitaitojen jalkautus ja seuranta voitaisiin toteuttaa helposti jos ollenkaan. Vaikka suunnitelma olisi kuinka hyvä ja perusteellinen, sen toteutus voi vaihdella opettajasta riippuen paljonkin eikä yhtenäistä dataa oppilaiden edistymisestä kerry mihinkään.


Qridi digitaitokalentereiden apuna


Asiakkaidemme kanssa olemme ratkaisseet digitaitokalentereiden toteutukseen, arviointiin ja seurantaan liittyvät haasteet. Apuna tässä toimii Qridin Tehtävälista-toiminto. Kuntien digitaitokalentereiden hyvät suunnitelmat voidaan siirtää Qridiin vuosiluokittaisiksi/ikäryhmittäisiksi tehtävälistoiksi. Tehtäviä voidaan myös luokitella oppiaineittain (usein yläkouluilla tarpeen). Valmiit tehtävälistat voidaan jakaa kaikille opettajille, jotka puolestaan aktivoivat listan näkymään opettamalleen ryhmälle.


Arviointi, dokumentointi ja seuranta


Tehtävälistoissa digitaitojen tavoitteet näkyvät erillisinä tehtäväkortteina suoraan oppilaille oppilaan käyttöliittymässä. Tehtäväkorttiin voi laittaa ohjeistukseksi tehtävän/tavoitteen lisäksi kuvia, äänileikkeitä tai videoita. Vastaavasti oppilas voi liittää korttiin tehtävän palautuksen eri mediamuodoissa. Lopuksi oppilas tekee itsearvioinnin, miten hän omasta mielestään hallitsee kyseisen asian (arviointiasteikko esim. tarvitsen apua/osaan hyvin/osaan erinomaisesti).


Tehtäväkortti Qridissä, oppilaan näkymä


Opettaja näkee omasta käyttöliittymästään oppilaiden edistymisen havainnollisena värikarttana. Näkymää voidaan suodattaa oppiaineittan/tehtävittäin/yksi oppilas kerrallaan/koko ryhmä. Värit kertovat opettajalle oppilaiden osaamisen tasosta. Opettaja voi myös antaa oman arvionsa oppilaille tai palauttaa yksittäisen tehtäväkortin uudelleen tehtäväksi.


Esimerkki opettajan näkymästä: yhteenveto TVT-taitotasojen tehtävälistasta 1-2-luokille


Lyhyesti: Digitaitokalenteri Qridissä


  • Digitaitokalenterin osaamiskuvaukset tehtäväkortteina 
  • Oppilas ja opettaja voivat arvioida tehtäväkortin
  • Kaikki data on mahdollista siirtää reaaliaikaisesti REST-rajapinnan yli Microsoftin Power BI (tai vastaava) järjestelmään. Data voidaan tägittää niin, että saadaan tieto miten kaupunki/koulu/vuosiluokka/ luokkatasolla edetään eri taidoissa

Katso video Qridi Uudet lukutaidot -hankkeen apuna, toimii vastaavalla logiikalla muiden digitaitokalenterin toteutuksessa ja arvioinnissa: