Qridi logo

ICT-opettajalle ja tietohallinnolle

Waves shape

ICT-opettajalle, rehtorille ja tietohallinnolleQridi on kokonaisvaltainen ratkaisu koko koululle tai kunnalle


Qridi on formatiivisen arvioinnin ja oppimisanalytiikan digitaalinen alusta, joka toimitetaan SaaS-palveluna. Järjestelmä on mahdollista ottaa helposti osaksi kunnan oppimisen digitaalista ekosysteemiä integraatioiden avulla. Qridin voi ostaa kätevästi Edustoren kautta tai suoraan meiltä. Suosittelemme tilaamaan käyttöönottokoulutuksen opettajille. Qridi on käytössä oppilailla heti koulutuksen jälkeen. Qridi on helppo ja nopea ottaa käyttöön koko organisaatiossa!


Qridi toimii kaikissa laitteissa, käyttöjärjestelmissä ja kaikissa nykyaikaisissa selaimissa


Opettajalla, oppilaalla ja huoltajalla sekä rehtorilla on omat käyttöliittymänsä, jotka toimivat selainpohjaisesti. Opettajan ja rehtorin käyttöliittymä on suunniteltu käytettäväksi tietokoneella ja tablet-laitteella. Oppilaan ja huoltajan käyttöliittymää voidaan käyttää tietokoneilla, tableteilla ja älypuhelimilla. Oppilaalla ja huoltajalla on mahdollisuus ladata käyttöä varten mobiilisovellus. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota käyttöliittymien selkeyteen ja visualisuuteen. Qridissä oppilas voi itse valita käyttöliittymänsä visuaalisen ilmeen. Qridiä voi käyttää oppilaat, jotka eivät vielä osaa lukea, sekä aikuismaisemmasta käyttöliittymästä pitävät oppilaat.Kuva 2: Oppilaan käyttöliittymästä on tarjolla erilaisia visuaalisia ilmeitä eri ikäisille oppilaille/opiskelijoille.


Kuva 3. Rehtorin käyttöliittymä


Mahdollistamme kertakirjautumisen ja integraatiot sähköisiin työpöytiin


Qridiin on helppo kirjautua! Oppilaat ja opettajat voivat kirjautua Qridiin MPASS/Google/O365-tunnuksilla. Mahdollistamme pienille lapsille helpon kirjautumisen QR-koodin avulla. Rehtoreiden kirjautuminen on kaksivaiheinen ja vaatii Qridi-tunnukset. Huoltajat voivat luoda tunnukset omiin sähköpostiosoitteisiinsa. Qridi on myös mahdollista integroida yleisimpiin sähköisiin työpöytiin (AIRO, Desku ja Edison).


“Qridi on helppo ja nopea ottaa käyttöön koko organisaatiossa!”


Käyttöliittymät useille eri kielille


Qridin opettajan ja oppilaan käyttöliittymiä on mahdollista käyttää suomen, ruotsin, englannin, saksan ja viron kielillä.


Rajapinta Wilmaan mahdollistaa nopean Qridin käyttöönoton


Opettajan ei tarvitse tuoda oppilaita tai luoda luokkia Qridiin. Opettajana voit ottaa Qridin käyttöösi oppilaidensa kanssa vaikka heti. Nopea käyttöönotto mahdollistetaan rajapinnalla oppilashallintojärjestelmä Wilmaan. Rajapinta mahdollistaa oppilastietojen (nimi, ryhmä, luokka) automaattisen tiedonsiirron Qridiin.


Qridi on tietoturvallinen


Qridi Oy noudattaa toiminnassaan noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 ja sitä täydentävää kansallista tietosuojalakia (1050/2018) sekä niiden asettamia vaatimuksia käsitellessään henkilötietoja. Lue lisää Tietosuojasäännöistämme.Qridiä käytetään Microsoftin Teamsin ja Google Classroomin rinnalla


Qridiä käytetään rinta rinnan Teamsin ja Classroomin kanssa toinen toistaan täydentäen. Qridi on suunniteltu vastaamaan Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) asettamiin vaatimuksiin. Olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota helppokäyttöisyyteen