Qridi logo

Itsearviointi

Waves shape

ItsearviointiItsereflektiolla oppimisen omistajuuteen


Onko ihanteena itseohjautuva, tavoitteellinen, motivoitunut ja oppimisensa omistava oppilas? Tällaisten oppijoiden kasvattamiseen ei ole olemassa ihmelääkettä, mutta kaikkia näitä ominaisuuksia voidaan tukea järjestelmällisen itsearvioinnin avulla. Jos oppilas omaksuu tavan tarkastella omaa työskentelyään ja oppimistaan kriittisesti ja rehellisesti, hän on takuuvarmasti jatkuvan oppimisen kehitysuralla. Qridillä opettaja voi tehdä jäsentyneestä itsereflektiosta oppilaiden jokapäiväistä leipää.


Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointiluvussa itsearvioinnin harjoitteleminen on yksi formatiivisen arvioinnin päätehtävistä. Opetussuunnitelman mukaan oppilaan ei odoteta osaavan itsearviointia automaattisesti, vaan sitä tulee harjoitella osana kaikkien oppiaineiden opiskelua. Qridin jokaisessa työkalussa on vahva itsearviointikomponentti. Oppilas arvioi mm. tehtävissä onnistumista, tavoitteiden saavuttamista ja omaa tunnetilaansa eri tilanteissa.


Itsearvioinnin harjoittelu


Itsearviointi tukee oppimista tehokkaimmin, kun se on säännöllistä ja se suuntautuu oppimisen ja työskentelyn prosessiin. Luinko läksyt kunnolla? Keskityinkö? Yritinkö parhaani? Muistinko kiinnittää huomiota työskentelyn tarkkuuteen? Pelkään lopputuotteeseen tai koenumeroon kohdistuva itsearviointi ei välttämättä muistuta oppilasta, mihin asioihin hänen kannattaa kiinnittää huomiota, jotta hän onnistuisi ensi kerralla paremmin. Parhaimmillaan itsearviointi ohjaa oppilasta tunnistamaan vahvuuksiaan ja huomaamaan onnistumisiaan. On tärkeää muistaa, että itsearviointi on osa formatiivista arviointia, eikä näin ollen vaikuta oppilaan arvosanoihin. Kun tämä on kommunikoitu oppilaille riittävän selkeästi, heillä ei ole mitään syytä huijata itsearvoinnissa.


Moni Qridiä käyttävistä opettajista tekee itsearviointikyselyitä erityisesti eri oppiaineiden työskentelyn tai tutkimisen taidoista tai arvoihin ja asenteisiin liittyvistä tavoitteista, joista on vaikea saada tietoa perinteisten kokeiden kautta. Toiset opettajat ohjaavat oppilaitaan itsearvioimaan hyvinvointiaan tai edistymistä laaja-alaisissa taidoissa. Qridissä itsearviointidata on tallessa ja sitä voi havainnollistaa helposti ja visuaalisesti trendiviivojen ja tehtävälistan värikkään taulukkonäkymän kautta.