Qridi logo

Käsityö

Waves shape

Qridi on hyvin suosittu taito- ja taideaineiden opetuksessa


Taito- ja taideaineiden opettajat ovat ottaneet Qridin arvioinnin alustaksi laajalla rintamalla niin ala- kuin yläkouluissa. Näiden oppiaineiden arvioinnissa painottuvat prosessin monipuolinen dokumentointi, työskentelyn taidot sekä itsearviointi. Arvosanan antaminen helpottuu huomattavasti, kun lukukauden aikana oppilaan osaaminen on dokumentoitu Qridiin kaikkien osapuolten nähtäväksi. Myös oppilaan oma ymmärrys osaamisesta ja oppimisesta paranee!

Qridin Kirjastosta löytyy valmiita arviointikokonaisuuksia päättöarvioinnin tueksi käsityön, liikunnan, kuvataiteen ja kotitalouden opetukseen. Opettaja voi ottaa kokonaisuudet käyttöön niiltä osin kuin ne tukevat omaa arviointityötä. 

Moni opettaja käyttää Qridin toimintoja myös ilman valmiita arviointikokonaisuuksia luoden itse arviointisisällöt. Alla on kuvattu Qridin käyttöä tarkemmin käsityössä.Käsityö


Perinteinen koulun käsityö on sisältänyt etupäässä perustekniikoita, -työkaluja ja -materiaaleja harjoittavien mallitöiden tekemistä. Painopiste on siirtynyt hiljalleen kohti työskentelyn prosessia ja siihen liittyvää suunnittelua, ideointia ja dokumentointia. Qridin avulla dokumentoinnin ja työskentelyprosessin arvioinnin voi toteuttaa kevyesti ja helposti tekemisen ja oppimisen rinnalla. Keskeisimmät ominaisuudet tähän ovat päiväkirja- ja arviointiominaisuus.

Käsityö päiväkirja

Qridin Kirjastosta löytyy valmis arviointikokonaisuus käsityön päättöarvioinnin tueksi. Käsityön oppimiskokonaisuus sisältää valmiin päiväkirjan, johon oppilas voi lisätä kuvia, tekstiä ja omaa arviota työskentelyn eri vaiheista ja etenemisestä. Käsityöprosessin eri vaiheissa arviointia voi toteuttaa kokonaisuuden sisältämällä itse/opettaja-arvioinnilla. Lisäksi materiaaleista löytyy apuvälineitä arvosanan antamiseen, mm. kuvaus siitä, millaista toimintaa oppilaalta odotetaan eri arvosanatasoilla.

Käsityön oppimiskokonaisuus toimii parhaiten, kun päiväkirjaa ja arviointia käytetään säännöllisesti. Kokonaisuuden ovat tehneet Ritaharjun koulun käsityönopettajat Marika Kerola ja Sebastian Vakkuri.