Qridi logo

Kirjallisuus- ja lukudiplomit

Waves shape

Useissa kouluissa on käytössä kirjallisuus- tai lukudiplomi. Niiden tavoitteena on innostaa lukemaan monipuolisesti kirjallisuutta ja tarjota elämyksiä kirjallisuuden parissa. Qridissä on valmiina OUTI-kirjastojen käyttäjille kirjallisuusdiplomit vuosiluokille 1-6. Qridiin on helppo tuoda myös oman kunnan kirjallisuus- ja lukudiplomeita!Kirjallisuus- ja lukudiplomien tehtäviä on helppo ja motivoivaa tehdä Qridin avulla


Oppilaat näkevät ikäluokittain jaetut kirjallisuusdiplomit omissa näkymissään. Opettaja voi pyytää oppilaita sopivassa hetkessä tarkastelemaan kirjallisuusdiplomin tehtäviä. Oppilas voi avata yksittäisiä tehtäväkortteja ja tehdä kortin tehtävän. Oppilaat voivat reflektoida tehtävänantoa käyttäen tekstiä, äänileikkeitä, valokuvia, videoleikkeitä tai lataamalla jonkin tiedoston tehtäväkorttiin. Lopuksi oppilas arvioi edistymistään valitun arviointiasteikon suhteen.


Oppilaan näkymä kirjallisuus- ja lukudiplomeissaOpettaja näkee reaaliaikaisesti oppilaiden edistymisen kätevästi samassa näkymässä


Opettaja pystyy seuraamaan omassa näkymässään omien oppilaittensa edistymistä tehtävissä. Oppilaiden tekemät itsearvioinnit näkyvät matriisissa eri väreillä ‘värjättyinä’ ruutuina. Mikäli oppilas lisää arvioinnin mukaan jonkinlaisen palautuksen, se on näkyvillä myös opettajalle.

Opettajan näkymä kirjallisuus- ja lukudiplomeissaOsaamismerkkien saaminen kannustaa suorittamaan tehtävät loppuun


Kun oppilas tekee kaikki tehtävät, hän saa tehtävien suorittamisesta osaamismerkin. Myös aiemmin suoritetut diplomit säilyvät osana oppilaan portfoliota, kaiken aikaa oppilaan tarkasteltavissa oppilaalle, opettajalle sekä huoltajalle.

Osaamismerkit opettajan ja oppilaan näkymissäQridi koostaa havainnollisia tilastoja koulu- ja kuntatasolla oppilaiden edistymisestä


Haluatko tietää miten kirjallisuus- tai lukudiplomeita on suoritettu koulusi tai kunnasi tasolla? Qridi kerää tiedot diplomeiden suorittamisesta anonyymisti luokka, vuosiluokka, koulu- ja kuntatasoisesta havainnollisiksi kuvaajiksi!