Qridi logo

Liikunta

Waves shape

Qridi on hyvin suosittu taito- ja taideaineiden opetuksessa


Taito- ja taideaineiden opettajat ovat ottaneet Qridin arvioinnin alustaksi laajalla rintamalla niin ala- kuin yläkouluissa. Näiden oppiaineiden arvioinnissa painottuvat prosessin monipuolinen dokumentointi, työskentelyn taidot sekä itsearviointi. Arvosanan antaminen helpottuu huomattavasti, kun lukukauden aikana oppilaan osaaminen on dokumentoitu Qridiin kaikkien osapuolten nähtäväksi. Myös oppilaan oma ymmärrys osaamisesta ja oppimisesta paranee!

Qridin Kirjastosta löytyy valmiita arviointikokonaisuuksia päättöarvioinnin tueksi käsityön, liikunnan, kuvataiteen ja kotitalouden opetukseen. Opettaja voi ottaa kokonaisuudet käyttöön niiltä osin kuin ne tukevat omaa arviointityötä. 

Moni opettaja käyttää Qridin toimintoja myös ilman valmiita arviointikokonaisuuksia luoden itse arviointisisällöt. Alla on kuvattu Qridin käyttöä liikunnassa havainnoillisin esimerkein.Liikunta


Keskeisimmät liikunnan opetuksessa käytetyt Qridin ominaisuudet ovat arviointi, tehtävälista sekä päiväkirja. Opettaja voi itse päättää itsearviointi- ja opearviointikysymykset, päiväkirjan ja tehtävälistan sisällön tai käyttää valmiita sisältöjä. Toiset opettajat hoitavat liikunnan arvioinnin pelkällä arviointitoimintolla, toiset käyttävät Qridiä monipuolisemmin.

Qridin Kirjastosta löytyy valmiit arviointikokonaisuudet liikunnan arvioinnin tueksi. Liikunnan oppimiskokonaisuudet (luokille 3-6 ja 7-9) auttavat opettajaa antamaan arvosanan liikunnasta sekä avaamaan oppilaille ja vanhemmille liikunnan arvosanan muodostumista. Molemmissa oppimiskokonaisuuksissa olevat tehtävälistat tarjoavat selkeän rungon lukuvuoden liikunnan sisältöalueista ja mahdollistavat säännöllisen itsearvioinnin.

Liikunnan itsearviointi

Yleisimmät liikuntateemat ja -lajit on kerätty tehtävälistaan ja jaoteltu sisältöalueittain. Jokaiseen tehtäväkorttiin on merkitty, mihin tavoitteisiin se liittyy. Kun tehtäväkortin teema on suoritettu liikuntatunnilla, oppilas voi arvioida, millä tasolla hän suoriutui teeman tehtävistä. Opettaja voi seurata oppilaiden arvioita omasta tehtävälistastaan ja antaa tarvittaessa oman arvionsa. Oppimiskokonaisuudet sisältävät myös arviointitapahtuman, jossa oppilas arvioi säännöllisesti työskentelyyn, asenteeseen ja aktiivisuuteen liittyviä asioita.

Opettaja voi seurata kertynyttä arviointidataa oppilas- ja ryhmäkohtaisesti


Liikunnan oppimiskokonaisuudet on helppo ottaa käyttöön ja käyttää viikoittain. Kokonaisuudet ovat tehneet Rea Tiilikainen ja Teemu Tittonen Ritaharjun koulusta sekä Anu Hyrkkänen Viikin normaalikoululta.