Qridi logo

Qridi koko kaupungin ratkaisuna

Waves shape

Qridi koko kaupungin ratkaisunaLaajennetusta esiopetuksesta aina perusopetuksen loppuun


Qridi on käytössä useassa kaupungissa kaikilla peruskoululaisilla. Osassa kaupungeista sitä käytetään myös laajennetussa esiopetuksessa. Yhtenäinen Qridin käyttö esiopetuksessa ja perusopetuksessa muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.


Arviointikulttuurin yhtenäistäminen


Qridin avulla on mahdollista yhtenäistää arvioinnin periaatteita ja käytänteitä koko kaupungin tasolla. Opetuksen järjestäjän on mahdollista tukea yhtenäisen arviointikulttuurin kehittymistä mahdollistamalla Qridin käytön kaikille oppilaille. Aineryhmä- ja vuosiluokkatasolla sovittavat asiat on helppo jalkauttaa arkeen Qridin avulla.OPS:n mukainen arvioinnin mahdollistaminenQridi on suunniteltu vastaamaan Suomessa voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaiseen opettamiseen ja arviointiin. Opetussuunnitelman mukaan arvioinnilla on kaksijakoinen tehtävä: yhtäältä ohjata oppimista ja kannustaa itsearviointiin (formatiivinen) ja toisaalta osoittaa, kuinka hyvin oppilas on saavuttanut opetuksen tavoitteet (summatiivinen). Qridin toimintojen avulla oppilaat tietävät oppimisen tavoitteet, voivat olla itse aktiivisesti niitä asettamassa, tietävät missä he ovat suhteessa tavoitteisiin ja voivat reflektoida omaa (tai vertaisen) osaamistaan suhteessa tavoitteisiin. Qridi sopii erityisesti opetussuunnitelman työskententelyn taitojen, asenteiden, arvojen ja käyttäytymisen arviointiin ja opettamiseen.


Qridi on rakennettu alun perin formatiivisen arvioinnin työvälineeksi, mistä kertoo sen työkalujen vahva itsearviointipainotus. Qridin avulla opettaja voi antaa oppimista tukevaa palautetta sekä tukea itse- ja vertaisarviointitaitojen kehittymistä. Moni opettaja käyttää Qridiä myös summatiivisen arvioinnin apuvälineenä, esimerkiksi antamalla säännöllisiä opettaja-arviointeja, tekemällä sähköisiä testejä tai ohjaamalla oppilaita dokumentoimaan opiskeluaan oppimispäiväkirjaan. Qridiä käyttämällä opettajan on mahdollista toteuttaa monipuolista opetussuunnitelman mukaista arviointia. Arviointitieto pysyy turvallisesti tallessa ja on myös oppilaan ja huoltajan saatavilla.Kaupungin sisältöjen siirtäminen digitaaliseen muotoon ja helposti käytettäväksi


Useissa kaupungeissa on:

  • vuosiluokkaistettu OPS:n tavoitteet eri oppiaineissa
  • määritelty käyttäytymiselle arviointikohteet ja kriteerit
  • luotu TVT-taitopolut eri vuosiluokille
  • arviointikeskusteluihin yhteiset lomakkeet
  • on laadittuna VSOP-polut eri oppiaineille
  • on tuotettu eri hankkeiden kautta monipuolista sisältöä esimerkiksi Liikkuva koulu - tai Lukuliike-teemoilla mittarit oppilaiden hyvinvoinnille ja on käytössä Prokoulu-malli tai CICO-toiminta

Qridin avulla on mahdollista jalkauttaa yhteiset sisällöt kaikkien kaupungin opettajien ja oppilaiden käytettäväksi helpolla tavalla. Samalla oleellinen tieto säilyy turvallisesti samassa paikassa oppilaan koulupolun ajan ja on helposti opettajalle, oppilaalle sekä kodille nähtävissä.Tiedolla johtaminen


Qridi on hyvin dataintensiivinen järjestelmä, jossa kertynyttä dataa visualisoidaan ikätasolle ymmärrettävällä tavalla. Qridissä niin opettaja, oppilas, rehtori kuin johto voi toimia oman toimintansa tiedollajohtajana.


Mahdollistamme Qridin datan siirron kaupungin omaan data-altaaseen tai visualisoinnin esimerkiksi Microsoftin Power BI -ohjelmaan koulu/vuosiluokka/ryhmäkohtaisesti. Alla on lueteltu esimerkkejä mahdollisista toteutuksista: VSOP- ja TVT-poluissa edistymisen seuranta, Prokoulu/hyvinvointi/käyttäytymisdatan kehittyminen ja nykytilanne sekä oppilaiden käyttäytymisen tilanne kaupungissa. Kuuntelemme mielellämme kaupunkien tarpeita!Arviointikumppanina yhteisten teemojen edistäminen


Tuemme koulujen arviointikulttuurin kehittämistä asiantuntijoidemme koulutuksilla, jotka suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tapaamme säännölllisesti kaupungin eri työryhmiä varmistaaksemme, että edistämme yhteisiä teemoja ja ohjelmiston kehitystyö vastaa koulujen tarpeita.