Qridi logo
Ice

Etävalmennus

Waves shape

Etävalmennus ja omatoimijaksot ovat urheilussa yhä yleisempiä. Valmentajan ja urheilijan välinen vuorovaikutus on tavallista vaikeampaa ja tilanne vaatii myös urheilijoilta paljon aiempaa parempaa itseohjautuvuutta. Digitaalisten työkalujen avulla valmentajan mahdollisuudet jatkaa valmentamista urheilijaa kehittäen helpottuvat merkittävästi.


Qridi Sportin helppokäyttöinen mobiiliapplikaatio pitää urheilijat tietoisena joukkueen toiminnasta ja muistuttaa uusista tapahtumista, arvioinneista, tehtävistä ja muista aktiviteeteista. Urheilijat saavat valmentajan luomat harjoitteet vaikka videon kera suoraan mobiililaitteeseensa ja harjoitteen tehtyään urheilija voi antaa harjoitteesta palautetta. Qridi Sport mahdollistaa myös urheilijan omien harjoitteiden kirjaamisen ja siten helpottaa harjoittelun ja kuormituksen seurantaa. Myös valmentajan ja urheilijan välinen vuorovaikutus onnistuu turvallisesti Qridissä.Harjoitteiden jakaminen urheilijoille


Valmentaja voi jakaa harjoitteita kuvina, videoina, äänitiedostona ja tekstinä urheilijoille. Urheilijat voivat palauttaa harjoituksen tekemisen yhteydessä mediatiedostoja ja tekstiä, sekä reflektoida omaa tekemistään.Urheilijan omat tapahtumat ja kuormituksen seuranta


Urheilijat voivat itse kirjata omat harjoituksensa kalenteriin, mikä mahdollistaa harjoittelun ja kuormituksen seurannan etävalmennuksessa, sekä joukkueharjoitusten ulkopuolella.


Päivittäisen vuorovaikutuksen lisääminen Viestintä-toiminnon avulla  


Valmentajat ja urheilijat voivat viestitellä yksityisviestein ja ryhmäkeskusteluissa. Viestit, kuvat, videot ja äänileikkeet saadaan jaettua helposti, GDPR-säädöksiä noudattaen.