Qridi logo
Ice

Itseohjautuva urheilija

Waves shape

Urheilijan itseohjautuvuusNykyaikainen, urheilijalähtöinen valmentaminen edellyttää urheilijalta itseohjautuvuutta. Urheilija on aktiivinen oppija, jonka kehittyminen on kiinni urheilijan omista henkisistä voimavaroista, aisteista ja ajattelusta. Itseohjautuva urheilija ottaa vastuuta omasta tekemisestään ja voi saavuttaa vahvan omistajuuden urheilemisestaan.


Urheilijan kehittymisessä keskiössä on urheilijan oma itsetuntemus. Tutkimus on todennut, että urheilijan subjektiivinen kokemus on objektiivisia mittareita herkempi ja johdonmukaisempi harjoittelun vaikutusten päivittäisessä seurannassa*. Urheilijan tuntemukset ja niiden seuraaminen ovatkin korvaamaton väline urheilijalle ja valmentajalle.


Valmennusprosessissa urheilijalähtöisyys tarkoittaa, että urheilija osallistuu tavoitteiden asetteluun, toteutukseen ja arviointiin. Qridi Sport on suunniteltu vahvistamaan urheilijan itseohjautuvuutta ja itsetuntemusta, sekä mahdollistamaan kokonaisvaltaisen, urheilijalähtöisen valmentamisen.Tavoitteenasettelu ja seuranta tavoiteominaisuuden avulla


Urheilijat voivat asettaa itselleen monipuolisia henkilökohtaisia tavoitteita ja seurata niiden toteutumista. Asettamalla saman tavoitteen kaikille joukkueen urheilijoille urheilijat voivat myös seurata joukkuekaveriensa edistymistä.Harjoitteet osana harjoittelun toteuttamista


Valmentaja voi jakaa harjoitteita kuvina, videoina, äänitiedostona ja tekstinä urheilijoille. Urheilijat voivat reflektoida omaa tekemistään ja palauttaa harjoituksen tekemisen yhteydessä mediatiedostoja ja tekstiä.Päiväkirjat urheilijan kehittymisen tukena


Päiväkirjat mahdollistavat vuorovaikutuksellisen keskustelun halutun teeman ympärillä urheilijan ja valmentajan välillä, tai koko joukkue osallistaen. Esimerkiksi ravinnon seuraamisen toteuttaminen päiväkirjan avulla on helppoa.*Saw A.E., Main L.C., Gastin P.B. Monitoring the athlete training response: subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: a systematic review. British Journal of Sports Medicine 2016;50:281-291.