Qridi logo
Ice

Psyykkinen valmennus

Waves shape

SportFocuksen harjoitepaketit Qridi SportissaQridi Sport ja Sport Focus

SportFocus on laatinut Qridiin kuukauden mittaisia valmiita psyykkisen valmennuksen harjoitepaketteja eri teemoista. Näitä teemoja ovat:


1. Motivaatio ja tavoitteet,
2. Keskittymisen kehittäminen,
3. Itseluottamuksen kehittäminen sekä
4. Kilpailemisen taidot.

Harjoitepaketit on suunnattu n. 12-25 -vuotiaiden urheilijoiden valmennukseen. Valmentaja voi ottaa haluamiansa teemoja joukkueensa tai seuransa käyttöön helposti aktivoimalla paketin Qridissä. Tällöin kaikki teemaan liittyvät sisällöt ja tehtävät tulevat näkyviin automaattisesti Qridiin sekä valmentajalle että urheilijalle. Valmentaja saa selkeät ohjeet, miten harjoitepaketti käytännössä toteutetaan urheilijoiden kanssa ja mitä hyötyä mistäkin psyykkisen osa-alueen harjoittamisesta on. Pakettiin kuuluu valmentajan koulutus sisältöjen käyttöönotosta.

Päiväkirjatehtävä urheilijalle itseluottamuksen vahvistamiseksi

Qridin avulla urheilijat oppivat psyykkisiä taitoja, mutta myös valmentaja saa arvokasta tietoa ja osaamista aiheesta. Harjoitepaketit ja ohjeet on suunniteltu niin, että kuka tahansa ilman aiempaa kokemusta psyykkisestä valmennuksesta voi ottaa harjoitepaketit käyttöönsä.


Harjoitepakettien sisällöt1.Motivaatio ja tavoitteet

Motivaatio ja tavoitteet -kurssin tavoitteena on lisätä urheilijoiden ja valmentajan tietotaitoa liittyen innostavaan ja motivoivaan valmentamiseen sekä tavoitteenasettamiseen motivaation vahvistamisen taustatekijänä.

Kurssin harjoitteiden myötä valmentaja ja urheilijat omaksuvat tietoja ja menetelmiä, joiden avulla ilon ja innostuksen tunteita voidaan huomata ja vahvistaa. Lisäksi urheilijat oppivat käyttämään tavoitteenasettelua taitavasti oman motivoitumisen sekä onnistumaan oppimisen välineenä.

Motivaation vahvistaminen sekä omaan suoriutumiseen liittyvä tavoitteenasettelu lisäävät harjoittelun ja kilpailemisen laatua sekä suoritusvarmuutta pitämällä huolen innostavan ja hyvinvointia tukevan valmennusotteen toteutumisesta.

 • VIIKKO 1: Mitä motivaatio ja sisäinen motivaatio ovat?
 • VIIKKO 2: Harjoitustavoitteet
 • VIIKKO 3: Motivoituminen on taito!
 • VIIKKO 4: Tavoitteita hetkiin2. Keskittymisen kehittäminen

Keskittymisen kehittäminen -kurssin tavoitteena on lisätä urheilijoiden ja valmentajien tietotaitoa liittyen keskittymiseen omassa lajisuorituksessa ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Kurssin harjoitteiden myötä valmentaja ja urheilijat omaksuvat tietoja ja menetelmiä, joiden avulla keskittymisen kehittämistä voidaan harjoitella luonnollisena osana lajiharjoittelua.

Keskittymisen harjoittelu lisää harjoittelun ja kilpailemisen laatua lisäämällä suoritusvarmuutta ja suorituksen sekä siihen liittyvän ajattelun ja toiminnanohjauksen hallintaa.

 • VIIKKO 1: Mitä keskittyminen on?
 • VIIKKO 2: Miten minä keskityn?
 • VIIKKO 3: Harjoitellaan keskittymään hyvin
 • VIIKKO 4: Häiriöiden sietäminen3. Itseluottamuksen kehittäminen

Kurssin tavoitteena on lisätä urheilijoiden ja valmentajan tietotaitoa liittyen itseluottamuksen kokemuksiin niin urheillessa kuin kaikessa elämässä sekä itseluottamuksen jatkuvaan kehittämiseen. Kurssin harjoitteiden myötä valmentaja ja urheilijat omaksuvat tietoja ja menetelmiä, joiden avulla itseluottamuksen säätelyä voidaan harjoitella luonnollisena ja mukavana osana lajiharjoittelua. Kyky säädellä tietoisesti omaa itseluottamuksen kokemusta on yksi perustavimpia tekijöitä rakennettaessa suorituskykyä ja huolehdittaessa urheilijan hyvinvoinnista, motivaation säilymisestä ja ilosta omaa lajia ja harjoittelua kohti.

Valmiit materiaali (tehtävät, itsearvioinnit, päiväkirjat) aktivoituvat urheilijalle automaattisesti:

 • VIIKKO 1: Mitä itseluottamus ja onnistuminen ovat?
 • VIIKKO 2: Minun vahvuuteni
 • VIIKKO 3: Itseluottamuksen säätely
 • VIIKKO 4: Itsepuhe ja sen harjoittelu4. Kilpailemisen taidot

Kilpailemisen taidot -kurssin tavoitteena on lisätä urheilijoiden ja valmentajien innostusta ja psyykkisen valmennuksen menetelmien käyttöä esimerkiksi suoritusvarmuuden ja kilpailemisesta nauttimisen kehittämiseksi.

Kurssin harjoitteiden myötä valmentaja ja urheilijat omaksuvat tietoja ja menetelmiä, joiden avulla kilpailemisen taitoja voidaan harjoitella osana lajiharjoittelua. Näin valmentaja voi varmistaa, että psyykkiset taidot kehittyvät yhdessä lajitaitojen rinnalla.

Taitava kilpaileminen koostuu erilaisista osataidoista, kuten tunteiden - esimerkiksi jännittämisen ja suorituspaineen - säätelystä, valmistautumisrutiinien hyödyntämisestä sekä nollaamisen taidoista.

 • VIIKKO 1: Valmistautuminen
 • VIIKKO 2: Virheen ja epäonnistumisen sietäminen
 • VIIKKO 3: Suoritusvarmuus
 • VIIKKO 4: Jännityksen säätely

Psyykkisen valmetamisen materiaalipaketti sisältää kaikki edellä esitellyt neljä kokonaisuutta, hinta on 199€+alv/joukkue/vuosi (Seura-asiakkaat: pyydä tarjous)

KÄYTTÄJÄKOKEMUS

"Qridi Sport on tehty valmentajalle helpoksi käyttää ja toteuttaa; alusta tarjoaa selkeät ohjeet, tietoiskut sekä tehtävät. Urheilijoiden keskittyminen kehittyi harjoitusten avulla; sekä valmentajien havainnoimana että voimistelijoiden kokemana.

Erittäin hyödyllinen jakso!"

Sanna Virtanen, Ammattivalmentaja, Olarin Voimistelijat

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ:

QridiSport: Kimmo Koskenkorvaan, kimmo@qridi.fi, p. 040-5733274. Voit myös jättää yhteystietosi yhteydenottolomakkeellamme.

Sport Focus: Paula Arajärvi, paula.arajarvi@sportfocus.fi, 050-9105635, sportfocus.fi.