Qridi logo
Ice

Urheilijalähtöinen valmentaminen

Waves shape

Valmentajalähtöisestä urheilijalähtöiseen valmentamiseenVanhassa valmennuskulttuurissa valmentaja käskytti urheilijaa tavoitteena ainoastaan voittaminen. Tämä valmentajalähtöinen kulttuuri ei edistä urheilijan kokonaisvaltaista kehittymistä ja on tehottomaksi todettu. Nykyaikaisen valmennuksen perustana toimii urheilijalähtöisyys. Urheilijalähtöisessä valmennuksessa tavoitteena on, että urheilija tunnistaa voimavaransa ja oppii käyttämään ja kehittämään niitä. Valmentajalta urheilijakeskeisyys vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja ja työkaluja, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen, opittujen kokemusten säilyttämisen ja urheilijan kasvamisen itseohjautuvaksi yhdessä valmentajan kanssa.


Qridi Sport tarjoaa valmentajalle välineet toteuttaa nykyaikaista urheilijalähtöistä valmentamista ja palata opittuihin kokemuksiin. Qridin ominaisuudet on suunniteltu kehittämään urheilijan itseohjautuvuutta itsereflektion avulla.Tapahtumat


Urheilija tietää etukäteen tulevat tapahtumat ja harjoitusten sisällöt. Tapahtumiin linkitettävillä sisällöillä voidaan osallistaa urheilija valmennusprosessiin helpolla ja nykyaikaisella tavalla.Arvioinnit


Arviointityökalu on tärkeä osa urheilijakeskeisen valmennuksen työkalupakkia. Esimerkiksi otteluiden tai harjoitusten jälkeisten itsearviointien avulla urheilija voi parantaa omaa itsetuntemustaan ja kehittää itseään urheilijana. Vertaisarviointia voi käyttää esimerkiksi ryhmän toimivuuden mittaamiseen.Mittaustiedot


Mittaustietojen avulla sekä valmentaja, että urheilija voivat seurata kehittymisen kannalta tärkeitä mittareita, kuten harjoittelun kokonaiskuormitusta ja unen määrää. Mittaustiedot mahdollistavat pitkäaikaisen seurannan ja paljastavat mahdollisesti loukkaantumiseen johtavat muutokset harjoittelussa ja ongelmakohdat urheilijan arjessa.Testit osana valmennuksen pitkäaikaista kehittämistä


Pitkäjänteisen ja kattavan testaamisen avulla urheilija näkee harjoittelun tulokset ja oppii tuntemaan itselleen sopivat harjoitusmenetelmät. Valmentajat saavat kuvan joukkueelle toimivista harjoituksista.