Qridi logo
Ice

Urheiluseura valmentajan ja urheilijan tukena

Waves shape

Urheiluseura valmentajan ja urheilijan tukena Qridi Sportin avullaNykyaika asettaa urheiluseuroille kasvaneen haasteen olla mukana ihmisten arjessa yhä kokonaisvaltaisemmin. Seurojen tehtävät ovat laajentuneet lajitaitojen esillä pitämisestä moniulotteiseksi yksilön kasvun taitojen kehittäjäksi liikunnan iloa unohtamatta. Minkälaisen seurakulttuurin ja kokemuksen haluamme rakentaa? Urheilijan kohdalla valmentajat voivat vaihtua ja käytänteet muuttua, mutta kuitenkin tasa-arvoinen ja seuran arvojen mukainen valmentaminen tulisi taata seurassa kaikille.


Qridi alusta mahdollistaa seuran kulttuurin johtamisen tiedon avulla ja yhtenäisten käytäntöjen luomisen. Tämä antaa kaikille urheilijoille tasavertaiset mahdollisuudet kehittymiseen kokonaisvaltaisena urheilijana. Qridi Sportin avulla seuran arvot, toimintalinjaukset, sisällöt voidaan jalkauttaa jokapäiväiseen toimintaan valmentajille ja urheilijoille. Qridin avulla seuran sisällöt, esimerkiksi harjoitteet eivät pelkästään jää kirjastoon, vaan voidaan linkittää aidosti tekemiseen ja oppimiseen. Sisällöt eivät ole vain yksittäisiä harjoitteita vaan muodostavat kokonaisuuden, jossa huomioidaan urheilija ja seuran kokonaisvaltaiset tavoitteet. Tämä helpottaa myös valmentajien työtä.Arvojen ja toimintalinjan toteuttaminen arviointien avulla


Seuran arviointikohteiden avulla seuran yhteiset arvot ja käytänteet on helppo jalkauttaa seuran joukkueisiin. Seuran ja valmennustoiminnan kehittämiseen saadaan arvokasta palautetta.Seuratason käyttöliittymä ja lajipäällikön työkalut


Qridi Sportin erillisestä seuratason käyttöliittymästä seurajohto saa reaaliaikaista tietoa valmentajien Qridin käytöstä ja luomaan seurakohtaisia arviointikohteita.Raportit seuran valmennustoiminnan kehittäjänä


Monipuolisen raportoinnin avulla lajipäällikkö ja seurajohto pysyvät kärryillä joukkueiden toiminnan sisällöstä ja urheilijoiden kehittymisestä.Seuran toimintalinjan jalkauttaminen sisältöjen avulla


Seura voi rakentaa omaa materiaalikirjastoa helpottamaan valmentajien työtä. Voit hyödyntää myös valmiita ammattilaisten tekemiä sisältöjä. Sisältötoiminnallisuus on rakennettu vastaamaan urheilijan kokonaisvaltaisuuden kehittämisen (tulossa vuonna 2021).