Qridi logo
Blogi

Finansiärerna blev intresserade av att förbättra lärandets effektivitet

3.6.2021
Edu

Programvaruföretaget Qridi Oy som specialiserat sig på att öka lärandets effektivitet, gjorde investerarna intresserade av sin historia. Företaget stimulerar nu sin tillväxt med ett betydande finansieringspaket och stöd till en starkare förvaltning.


Sex stora privata investerare och finansbolaget Kielo Growth Oy i Uleåborg deltog i finansieringsomgången. Investerarnas förtroende stärktes av Qridi Oy:s position på den inhemska skolmarknaden och det växande internationella intresset för företagets lösningar. Med den finansiering som samlats in strävar företaget efter att öppna den globala marknaden i skol- och idrottsvärlden i enlighet med sin tillväxtplan.


“”Effektivitet är ett av Kielos mest betydande investeringskriterier. Kärnan i Qridis historia och affärsverksamhet är att stödja lärandets effektivitet i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling. Dessutom passar Qridis affärsverksamhetsmodell och vision väl in i Kielos tankevärld om att bygga framtida organisationskulturer.” - Sami Halonen, vd för Kielo Growth.


”Syftet med finansieringsomgången var att stärka kompetens och nätverk gällande internationaliseringen och affärsverksamheten för programvaruprodukterna. Företaget befinner sig i ett intressant skede, så expansionen av finansieringsunderlaget och förvaltningen sker vid rätt tidpunkt”, kommenterade styrelsens ordförande Antti Pelkonen.


Qridi Oy är ett utbildningsteknikföretag som grundades 2015 i Uleåborg. Programvaran som har vunnit internationella utmärkelser, tillför en helt ny, övergripande dimension för planering av studier och bedömning av studiernas framskridande. Programvaran har utvecklats i samarbete med yrkesfolk inom pedagogiken och tar hänsyn till behoven hos både eleven och läraren.


Mer än 70 000 elever i sex olika länder är redan användare.

Företagets omsättning 2020 var 551 000 euro.Mer information:
Toni Eskola
Operativ chef
Qridi Oy
toni@qridi.fi, tfn 044 539 9845
www.qridi.fi