Qridi logo
Blogi

Ishockeyträning för flickor under 18 år – Qridi ger den mentala träningen en knuff framåt

26.4.2022
Ishockeyträning för flickor under 18 år – Qridi ger den mentala träningen en knuff framåt
Sport

Kimmo Koskenkorva diskuterade med Mira Kuisma, huvudtränare för landslaget för flickor under 18 år, och lagets mentala tränare Marjo Mäyrä om deras användning av Qridi och om tränarrollen i allmänhet.


Kuisma kommer ursprungligen från Kuopio och representerade under sin spelarkarriär Kuopiolaget Kalevan Pallo och Uleåborgslaget Oulun Kärpät som målvakt åren 2002–2011. Åren 2009 och 2010 spelade hon i det finska landslaget. Som minnen från denna tid har hon en VM- och en OS-bronsmedalj.


Efter sin aktiva spelarkarriär har Mira Kuisma bland annat avlagt en grundexamen som idrottsledare i Rovaniemi. Efter utbildningen arbetade hon i nio år för Kärpät, först som assisterande tränare och senare som huvudtränare. År 2019 flyttade Kuisma till Kuortane för att bli tränare där, och fortsatte samtidigt som tränare för laget för flickor under 18 år, en roll som hon fått 2018.”Rollen som ishockeytränare har blivit ett yrke för Mira Kuisma ända upp till landslagsnivå." Bild: Pasi Mennander.


Marjo Mäyrä har studerat till fysio- och ergoterapeut, och hon är också utbildad lösningsfokuserad och kognitiv psykoterapeut. Mäyrä spelade med Kärpäts damer åren 1994–2003. Efter det har hon varit mental tränare för Kärpätdamerna i över fem år. Utöver lagen har hon allt från ishockeyspelare till ryttare och simmare som enskilda kunder. Hon har varit mental tränare för laget för flickor under 18 år i två år.


Kuisma använder Qridi för många olika slags övningar. Via plattformen kan hon hålla kontakt med spelarna mellan matcherna och ge respons på deras prestationer i matcherna. I Qridi finns många olika slags självvärderingar, och spelarna har ställt upp personliga mål där. En del av spelarna har också kopplat sina Polar-sportklockor till Qridi och producerar på så sätt data i realtid.


Genom Qridi har Mäyrä gjort exempelvis inledande enkäter, visualiseringar och självförtroendeövningar. Precis som Kuisma har Mäyrä upplevt Qridi som ett enkelt verktyg för mental träning. Övningarna ger orientering inför kommande händelser och man får samma information från alla spelare. Enkäterna drunknar inte som exempelvis i WhatsApp, frågeställningarna ändras inte som de skulle kunna göra om man exempelvis ringde till spelarna, och det är enkelt att gå igenom svaren och utveckla statistiska data utifrån dem. Man kan ställa in tider när enkäterna ska öppnas och stängas. Hela tränarteamet vet också vad man tränar.Marjo Mäyrä har omfattande erfarenhet och kompetens inom mental träning.


I början testade vi mest olika saker på Qridi Sport-plattformen, men senare började vi också samla in svar och inkludera appen i möten. Mäyrä och Kuisma ser det som viktigt att idrottaren läser och förstår anvisningarna i enkäterna och övningarna. Qridi har i huvudsak upplevts som enkel och tydlig. Man ser enkelt var man är i förhållande till målet. Kuisma är glad över att ju mer man använder Qridi, desto lättare blir det. Spelarnas medvetenhet om vilka resultat man eftersträvar med den mentala träningen har ökat, och detsamma gäller förståelsen för att även övningarna på den mentala sidan kräver repetition.


Mäyrä lyfter fram att idrott både kan förebygga och orsaka psykisk ohälsa. Genom Qridi är det lättare att se hur det går för spelarna i livet och om det finns belastande faktorer eller sådant som de vill prata om. Även om det inte finns något sådant skapar enkäterna och övningarna en känsla av att någon bryr sig om hur spelaren har det. Utifrån de insamlade svaren eller statistiska avvikelser blir tröskeln sedan lägre att ta tag i svåra saker genom att ringa.


Kuisma och spelarna har börjat tänka på självvärderingar på ett nytt sätt. Båda har exempelvis skickat förhandsenkäter via Qridi inför träningsläger. De har hjälpt spelarna att förbereda sig och fokusera på det som ska komma. Man har exempelvis gett i uppgift att fundera på vilka personliga mål respektive spelare har för lägret. Före lägret har man också gått igenom de uppställda målen med spelarna.Som landslagstränare får Mira Kuisma resa över hela världen. Bild: Pasi Mennander.


Kuisma har börjat tänka på sådant som rör spelet ur ett nytt perspektiv efter att man tog Qridi i bruk. Hon har ju också kunskap och erfarenhet från många år som spelare.