Qridi logo
Blogi

Qridi fortsätter att utveckla Bedömningståget

BEDÖMNINGSTÅGET KAN ANVÄNDAS I NÄSTAN 400 SKOLOR 2022

14.5.2021
Qridi fortsätter att utveckla Bedömningståget
Edu

Qridi Oy fortsätter verksamheten med Bedömningståget – verktyget för bedömning av uppgifter i lärandesituationer byggs som en del av Qridis onlinetjänst, och kommer att vara tillgängligt för nästan 400 skolor i Finland från och med läsåret 2022–2023.


”Syftet med Bedömningståget är att göra lärandeprocessen synlig, konkret och lätt att följa, oavsett kunskaps- och färdighetsnivån hos eleverna. Vi vill fortsätta detta arbete som utgår ifrån eleven tillsammans med det aktiva team av lärare som utvecklar Bedömningståget. Vi tror att Bedömningståget kommer att ge ett betydande mervärde för nuvarande användare av Qridi, särskilt inom förskole- och nybörjarundervisningen. Vi kommer att ta Bedömningstågets användarupplevelse till en ny nivå genom att göra det möjligt för eleven att ha en egen reflektion och en mångsidig dokumentation av arbetet”, säger Henri Karjalainen, Qridis chef inom pedagogiken.


Bedömningståget är en finländsk utbildningsinnovation som testades som en del av projektet Hundra skolor (100 koulua) som förvaltades av HundrED 2016–2018. HundrED är en finländsk ideell organisation som forskar i utbildningsinnovationer. Funktionaliteten av Bedömningstågets idé har testats under pilotprojektet i mer än 160 skolor och dess genomförande finansierades av Teknologiindustrins 100-årsstiftelse.


”Syftet med projektet Hundra skolor var att lyfta fram finsk utbildningskompetens. Verksamheten resulterade i ett antal fantastiska möjligheter, som sedan har vuxit till nytta för allt fler lärare och elever. Vi är glada över att Bedömningståget ansluter sig till detta team”, säger Lasse Leponiemi, vd för HundrED.


Verksamheten för Bedömningstågets tjänst i dess nuvarande form fortsätter till slutet av läsåret. Från början av läsåret 2022–2023 ansvarar Qridi Oy för uppdatering och utveckling av verksamheten tillsammans med de lärare som utvecklat Bedömningståget.


“Mer än 3 000 lärare från hela Finland har deltagit i utvecklingen och den gemensamma användningen av Bedömningståget. Nu ser vi fram emot den nya fasen som börjar, som gör att verktyget kan användas av allt fler lärare”, konstaterar Arviointijunan kehittäjäopettaja Jaana Perkinen, Bedömningstågets utvecklingslärare.Mer information:

Henri Karjalainen, Chef inom pedagogiken, Qridi
henri@qridi.fi, tfn 0456784326

Lasse Leponiemi, vd för HundrED
lasse@hundred.org