Qridi logo
Blogi

Ta kontroll över läsårsbedömningen med hjälp av Qridis färdiga bedömningsinnehåll

5.12.2021
Edu

Undervisar du i gymnastik, bildkonst, huslig ekonomi eller handarbete? Från och med augusti har Qridi nya studiehelheter till stöd för bedömningen av dessa läroämnen. Helheterna innehåller färdiga självbedömningar, lärarbedömningar, uppgiftslistor och dagböcker som hjälper läraren att genomföra både formativ och summativ bedömning.


Materialet riktar sig särskilt till årskurserna 7–9 och är starkt bundna till de nya slutbedömningskriterierna. Med hjälp av studiehelheterna kan läraren göra bedömningen enhetlig och systematisk, samt kommunicera till eleverna om kompetensen efter olik vitsord.


Många av läroplanens mål är arbetsrelaterade, men det är ofta utmanande att bedöma dem. Qridis material beaktar mål relaterade till såväl arbete som värderingar och attityder, och tar hänsyn till varje läroämnes särdrag. Materialet har utformats av erfarna lärare som är väl insatta i läroplanen.Nya studiehelheter finns tillgängliga från och med augusti


Bildkonst åk 7–9
Huslig ekonomi åk 7–9
Gymnastik åk 3–6 och åk 7–9
Handarbete åk 3–6 och åk 7–9
Matematik åk 7–9


Nya studiehelheter som publiceras under höstterminen


Fysik–kemi åk 7–9
Musik åk 3–6 och åk 7–9