Qridi logo
Qridi business logo

Ingen traditionell lärmiljö

När du söker en lättanvänd och anpassningsbar lärplattform som verkligen ger effekt är ditt val Qridi.

Kontakta oss
Waves shape

Ta lärandet till vardagen

Så du vill skapa lärande? Med hjälp av Qridi är det inget problem! Mångsidiga funktioner och en lättanvänd plattform låter dig ställa upp mål, dela uppgifter och följa upp framsteg i realtid.

Möjliggör självreflektion

Det som lyfts fram återspeglas i verksamheten. Med Qridi kan du skapa en struktur för regelbunden självreflektion och möjliggöra feedback även från andra parter. Regelbunden bedömning av din egen utveckling stöder uppnåendet av det önskade målet.

Dra nytta av lärandedata
Dra nytta av lärandedata

Dra nytta av lärandedata

I lärandet syftar man till att åstadkomma förändring. Genom att följa upp lärandedata kan du bekräfta vad som fungerar eller vidta korrigerande åtgärder. Det är också användbart för individen själv att se för vilket mål eller färdighet utvecklingen redan har ägt rum och var resan just har börjat.

Möjliggör datasäkra snabbmeddelanden

Qridi möjliggör kommunikation och gruppsamtal mellan medarbetare. Meddelanden, bilder, film- och ljudklipp kan enkelt delas i enlighet med GDPR-direktiven.

Möjliggör datasäkra snabbmeddelanden

Qridi anpassar sig till många olika användningsändamål

Waves

Väcktes intresset? Kontakta oss!

Waves
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate