Qridi logo
Qridi education logo

Verktyg för lärande och bedömning för hela kommunen

Qridi används inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Verktyget har utvecklats i samarbete med finska lärare för att svara mot kraven i läroplanen. Med hjälp av Qridi blir lärprocessen synlig för olika parter samtidigt som verktyget underlättar responsgivningen. Varje elev känner till målen för lärandet och ser sina framsteg i uppnåendet av dem.

Waves shape
Organisera lärandet

Organisera lärandet

Självvärderingsblanketter, handskrivna uppgiftslistor och respons- och målformulär i pappersform blir så gott som onödiga eftersom all bedömningsdata som uppstår under lärprocessen kan sammanföras i Qridi. Qridi synliggör lärprocessen, arbetsfärdigheter och mångsidig kompetens.

Riktar fokus mot lärande

Riktar fokus mot lärande

Självstyrt lärande utvecklas med hjälp av självreflektion och respons under lärprocessen. Med Qridi kan eleven få respons av en lärare, vårdnadshavare eller andra elever. Alla verktyg i Qridi innehåller självvärdering, vilket hjälper eleven att styra sitt lärande mot målen för lärande. Samtidigt identifierar eleverna sina styrkor.

Dra nytta av lärandeanalytik

Dra nytta av lärandeanalytik

Datat som samlas i Qridi visar för läraren, eleven och vårdnadshavaren en detaljerad bild av hur lärandet framskrider. Skolledningen kan också utnyttja datat i Qridi för att utveckla skolans verksamhet.

Möjliggör datasäkra snabbmeddelanden

Möjliggör datasäkra snabbmeddelanden

Qridi möjliggör kommunikation och gruppdiskussioner mellan lärare och elever. Meddelanden, bilder, film- och ljudklipp kan enkelt delas i enlighet med GDPR-direktiven.

  • Qridi är distansundervisningens räddning!

    "Så här efter den första distansveckan, uttrycker jag ett stort tack till de på Qridi! Ni har en bra produkt och den har varit till enormt stor hjälp i den här situationen. Jag förstod inte själv allt som kan göras med den. Våra lärare har gjort fantastiska helheter med verktyget och entusiasmen är påtaglig hos både elever och lärare. När den här undantagstiden är slut, kommer användningen av Qridi att fortsätta i ännu högre grad. Ni sätter stor prägel på den finländska skolhistorian!”

    - Rektor från Uleåborg -

Väcktes intresset? Kontakta oss!

Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate