Qridi logo
Qridi education logo

Verktyg för lärande och bedömning för hela kommunen

Qridi används från förskoleundervisningen till slutet av den grundläggande utbildningen. Verktyget har utvecklats i samarbete med finska lärare för att möta kraven i läroplanen. Med hjälp av Qridi blir lärprocessen synlig för olika parter samtidigt som verktyget underlättar givandet av respons. Varje elev vet målen för lärandet och ser sina framsteg i uppnåendet av dem.

Waves shape
Thumbsup parrot

Organisera lärandet

Löst liggande självbedömningar, uppgiftslistor, feedbacklappar och målformulär blir historia när Qridi sammanför all bedömningsdata under lärandet. Qridi öppnar hela cykeln av lärandeprocessen och synliggör arbetsfärdigheterna såväl som den övergripande kompetensen.

Styr till att granska lärandet

Självstyrt lärande utvecklas endast genom analyserad självreflektion och feedback på lärandeprocessen. På Qridi kan en elev få feedback från en lärare, vårdnadshavare eller andra elever. Varje verktyg har ett starkt självbedömningsperspektiv som hjälper eleven att styra sitt eget lärande mot lärandemålen och samtidigt identifiera sina styrkor.

Ideas parrot
Dra nytta av lärandeanalys
Dra nytta av lärandeanalys

Dra nytta av lärandeanalys

Qridis data avslöjar en detaljerad och uppdaterad bild av hur lärandet fortskrider för läraren, eleven och vårdnadshavaren. Skolförvaltningen kan också utnyttja Qridis data för att utveckla skolans verksamhet och styra lärandet.

Möjliggör datasäkra snabbmeddelanden

Qridi möjliggör kommunikation mellan lärare och elever samt gruppsamtal. Meddelanden, bilder, videor och ljudklipp kan enkelt delas i enlighet med GDPR-direktiven.

Möjliggör datasäkra snabbmeddelanden
  • Qridi är distansundervisningens räddning!

    "Så här efter den första distansveckan, uttrycker jag ett stort tack till de på Qridi! Ni har en bra produkt och den har varit till enormt stor hjälp i den här situationen. Jag förstod inte själv allt som kan göras med den. Våra lärare har gjort fantastiska helheter med produkten och entusiasmen är påtaglig hos både elever och lärare. När den här undantagstiden är slut, kommer användningen av Qridi att fortsätta i ännu högre grad. Ni sätter stor prägel på den finländska skolhistorian!”

    - Rektor från Uleåborg -

Blev du intresserad? Kontakta oss genast!

Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate