Qridi logo

Årskursintegrerade studier med hjälp av Qridi

Waves shape

Årskursintegrerade studier tillåter en individuell takt


I årskursintegrerade studier är tanken att eleverna framskrider i sina studier i individuell takt utan den traditionella årskursmodellens fastslagna takt och ordning. Man behöver inte stanna kvar på årskursen. Vägarna för lärande utarbetas vanligtvis för olika läroämnen och elever i olika åldrar.


Qridi visualiserar de individuella vägarna för lärare, elever och vårdnadshavare


Qridi gör det enkelt att genomföra och följa vägarna för lärande. I undervisningen för årskurserna 1–2 visualiseras vägarna för lärande som tåg och tågvagnar. För eleverna i årskurserna 3–9 är vägarna för lärande uppgiftslistor som bildas av uppgiftskort.


I praktiken innehåller vägen för lärande i svenska och litteratur i årskurserna 3–4 enskilda uppgiftskort med de saker som det är meningen att eleverna ska gå igenom i sin egen takt under två år. Eleverna behöver inte gå igenom uppgiftskorten i ordning, utan har även möjlighet att framskrida flexibelt. I uppgiftskorten går man igenom framstegen tillsammans med vårdnadshavare och eleven i lärandesamtal. Utförandet av uppgiftskort inkluderar självutvärdering. Det är möjligt att lägga till bilder, videor, ljud, bilagor och brödtext till uppgiftskorten. Läraren kan också ge en utvärdering i utförandet av uppgiften.


Exempel på hur uppgiftskorten ser ut i elevernas användargränssnitt:

Årskursintegrerad matematik i förskoleundervisningen och undervisningen i årskurs 1–2


I Utvärderingståget visualiseras vägarna som tågvagnar. Eleven kan tillsammans med läraren utvärdera sitt eget kunnande i förhållande till vagnens kunnandemål. Kunnandet utvärderas vanligen några gånger per termin. I varje vagn går det att för eleven dokumentera hens egna färdigheter på ett visuellt sätt med video, bilder, ljudinspelningar och brödtext. Dokumentationen kan göras av eleven själv eller av läraren.Exempel på hur tågvagnarna ser ut i elevernas användargränssnitt:Vägar för lärande enligt den grundläggande undervisningens läroplan finns i Qridi


I Qridi finns färdiga vägar för lärande för förskoleundervisningen och undervisningen i årskurs 1–2 Det finns totalt åtta färdiga Utvärderingståg.  • Läståget
  • Skrivtåget
  • Uttryckståget
  • Geometritåget
  • Mattetåget
  • Mättåget
  • Att lära sig lärande och arbetsfärdigheter
  • IT-tåget


I Qridi finns även färdiga vägar för lärande som uppgiftslistor för årkurs 3–4 i matematik, modersmål, miljökunskap och engelska (Kuopios vägar för lärande).


Läraren kan också själv göra egna vägar för lärande för enskilda elever eller hela undervisningsgruppen. Det är möjligt att ta stadens egna vägar för lärande till olika årskurser i Qridi.