Qridi logo

Bedömning av mångsidig kompetens, arbete och uppförande

Waves shape


Mångsidig kompetens


Världen har förändrats. I framtidens arbetsliv klarar man sig inte med en snäv kompetens utan man bör sträva efter mångsidighet. Det krävs att framtidens människor har färdigheter att tänka, samarbeta och lösa kluriga problem, men samtidigt ta hand om sig själv, samhället och miljön. Dessutom är det nödvändigt att kunna använda verktyg, hantera informationsflödet och uppträda på ett trovärdigt sätt.


Då man uttrycker det så här kan det kännas som en övermäktig börda att undervisa eleverna i mångsidig kompetens. Är det inte nog om eleverna kan läsa och räkna som tidigare? Du behöver inte oroa dig. Mångsidig kompetens är som en schweizisk klocka, vars invecklade kugghjul med fjädrar och pendlar är diskret inbyggda i läroplanens mål och innehåll. Om läraren kan sin läroplan och undervisar enligt den, kommer elevens mångsidiga kompetens att utvecklas så småningom.


Bedömning av arbete


Målen för varje läroämne är uppdelade i tre delar: värderingar och attityder, arbetsfärdigheter och innehåll som är relevant för ämnet. Mångsidig kompetens är i synnerhet starkt bunden till målen för arbetsfärdigheter. Arbetet utvärderas som en del av de olika läroämnena, eftersom de arbetsfärdigheter som behövs i olika läroämnen är olika till sin karaktär. Exempelvis ser ett gott arbete väldigt annorlunda ut i modersmål än i fysik/kemi.


Bedömning av uppförande


Läroplanen säger inte direkt vad gott uppförande är utan kommunerna får bestämma det. Uppförande ingår inte direkt i målen för läroämnena och påverkar inte bedömningen av dem, men är ändå en väsentlig del av skolans fostrande uppgift. Skolans ordningsregler stödjer elevernas uppförande och uppförandet bedöms antingen verbalt eller numeriskt.


Med Qridi är det enkelt att bygga självvärderingar för uppförande och arbete. ”Gav jag andra arbetsro?” ”Bidrog jag till en trevlig stämning i klassen?” När utvärderingen är regelbunden kommer eleverna ihåg att fästa uppmärksamhet vid rätta saker, och det är enkelt att följa upp förändringar i arbete eller uppförande. Dessutom är det möjligt att ”tagga” Qridis utvärderingsfrågor, det vill säga binda dem till färdigheter i vissa mångsidiga kompetenser. När eleverna svarar på dessa frågor, ritar Qridi ett radiellt diagram av svaren för att illustrera de samlade färdigheterna.