Qridi logo

Distans- och hybridundervisning

Waves shape

Corona-tiden kräver tidvis många speciella arrangemang vad gäller undervisningen. Undervisningen i enskilda undervisningsgrupper eller hela skolor ska helt eller delvis kunna ordnas som distansundervisning. Distansundervisning, och i synnerhet hybridundervisning, belastar lätt olika parter och kräver att man fäster uppmärksamhet vid många olika frågor.


Lägesrapport


En av de viktigaste aspekterna för att framgångsrikt ordna distansundervisning är att hålla sig uppdaterad om uppgifter och arbete som pågår under skoldagarna. Kravet sträcker sig inte bara till läraren utan även till eleverna och deras föräldrar. Konsekventa praxis och plattformar behövs för att uppgifter, inlämningar och meddelanden inte ska fragmenteras i snabbmeddelandeprogram, e-postmeddelanden, Wilma-meddelanden och lärmiljöer. Föräldrarna å sin sida skulle gärna veta vad som händer i skolan.Qridi samlar nödvändig information på ett ställe


  • Qridi samlar alla distansuppgifter från läroböcker och elektroniska plattformar (Google Classroom, Microsoft Teams m.m.) på en enda plattform för lärare, elever och vårdnadshavare.
  • Qridi gör det möjligt att följa och vägleda elevernas i deras framsteg och studier i realtid – både när det gäller lärandemål och välbefinnande.
  • Qridi möjliggör även formativ utvärdering vid distansarbete och dokumentation av prestationer som påverkar den summativa utvärderingen.
  • Qridi är ett GDPR-kompatibelt alternativ för snabbmeddelanden
  • Qridi lämpar sig för grundläggande undervisning i alla läroämnen och årskurser.Så här underlättar Qridis funktioner anordnandet av distansundervisning


Med uppgiftslistorna kan man dela ut olika uppgifter till eleverna. Uppgifternas instruktioner kan ges genom att skriva text, spela in tal, filma en instruktionsvideo, dela länkar, bädda in YouTube-videor eller hänvisa eleverna till en bok eller ett digitalt läromedel. Eleverna kan gå tillbaka till sina uppgifter och utvärdera sina framsteg medan läraren följer deras framsteg i realtid. Lärarna kan ge eleverna feedback på inlämnade uppgifter och utvärdera prestationerna ur sitt eget perspektiv.


Med dagboken kan eleverna reflektera över sitt eget lärande. Eleverna kan lägga till text, bilder, ljudklipp och videor för att stödja deras reflektioner. Dagboken kan vara elevens personliga eller undervisningsgruppens gemensamma. Läraren kan följa elevernas framsteg i realtid och ge dem feedback. För små elever kan uppgifterna ges som ljudklipp eller video.


Med utvärderingsverktygetkan man aktivera eleverna att reflektera över sitt lärande och göra enkäter som gäller välbefinnande eller vardagsfärdigheter under perioden med distansundervisning. Via sin egen vy kan läraren se både elevens svar och gruppens medeltal.


Med kommunikationsfunktionenkan läraren hålla kontakt med hela gruppen eller enskilda elever, samt skapa egna samtalsrum för smågrupper. Med den här funktionen kan olika parter skicka meddelanden och bifoga bilder, videor, ljudklipp eller filer till meddelandena.Dessutom är det möjligt att i Qridi ta lätta tester, sätta upp mål och ge lärarna flera högkvalitativa färdiga studiehelheter (t.ex. lära sig läsa, Rörlig skola, emotionella färdigheter etc.).
Användarnas erfarenheter av att använda Qridi i distansundervisningen


”Så här efter den första distansveckan, uttrycker jag ett stort tack till de på Qridi! Ni har en bra produkt och den har varit till enormt stor hjälp i den här situationen. Våra lärare har gjort fantastiska helheter med produkten och entusiasmen är påtaglig hos både elever och lärare.”


”Dagboken fungerade utmärkt med inlämningen av uppgifter i distansundervisningen och minskade lärarens arbetsmängd när allas svar fanns i samma lista. Det var också enkelt att ge kommentarer på uppgifterna i dagboken. Utvärderingsdelen är också bra.”


”Qridi fungerar bra nu när vi har distansundervisning. Med Qridi och Teams har vi täckt alla distansundervisningens behov i vår skola. Det är tur att vi har köpt Qridi till eleverna i vår skola.”