Qridi logo

För IT-lärare och informationshantering

Waves shape

För IT-lärare, rektorer och informationshanteringQridi är en övergripande lösning för hela skolan eller kommunen


Qridi är en digital plattform för formativ utvärdering och lärandeanalys som levereras som en SaaS-tjänst. Systemet kan enkelt tas med i det digitala ekosystemet för kommunens lärande genom integrationer. Qridi kan bekvämt köpas via Edustore eller direkt av oss. Vi rekommenderar att du beställer ibruktagandeutbildningen för lärarna. Qridi kan användas av eleverna genast efter utbildningen. Det är enkelt och snabbt att ta i bruk Qridi i hela organisationen!


Qridi fungerar med alla enheter, operativsystem och alla moderna webbläsare


Qridi har separata webbläsarbaserade användargränssnitt för lärare, elever och vårdnadshavare samt rektorer. Gränssnittet för lärare och rektorer är designat för användning på dator och surfplatta. Gränssnitten för elever och vårdnadshavare kan användas på dator, surfplatta eller smarttelefon. Eleverna och vårdnadshavarna har möjlighet att ladda ner en mobilapp för att använda Qridi. Vi har satsat särskilt på att göra gränssnitten tydliga och visuella. I Qridi kan eleverna själva välja det visuella utseendet på sitt gränssnitt. Qridi kan användas av elever som ännu inte har lärt sig läsa och elever som vill ha ett mer vuxet gränssnitt.Bild 1: Gränssnittet för lärare är avsett att användas på dator eller surfplatta.Bild 2: Olika visuella uttryck finns tillgängliga på elevgränssnittet för elever/studerande i olika åldrar.


Bild 3: Rektorns användargränssnitt


Det finns möjlighet till engångsinloggning och integrationer med digitala skrivbord


Det är enkelt att logga in i Qridi! Elever och lärare kan logga in i Qridi med MPASS/Google/O365-uppgifter. Små barn kan enkelt logga in med hjälp av en QR-kod. Inloggningen för rektorer har två faser och kräver Qridi-inloggningsuppgifter. Vårdnadshavare kan skapa inloggningsuppgifterna till sina e-postadresser. Qridi kan också integreras i de vanligaste digitala skrivborden (AIRO, Desku och Edison).

<br<


”Det är enkelt och snabbt att ta i bruk Qridi i hela organisationen!”


Användargränssnitt på flera olika språk


Qridis lärar- och elevgränssnitt kan användas på finska, svenska, engelska, tyska och estniska.


Gränssnittet till Wilma gör det möjligt att snabbt ta i bruk Qridi


Läraren behöver inte ta elever till eller skapa undervisningsgrupper i Qridi. Som lärare kan du genast ta Qridi i bruk med dina elever. Gränssnittet till elevförvaltningssystemet Wilma gör det möjligt att ta i bruk Qridi snabbt. Gränssnittet tillåter automatisk överföring av elevuppgifter (namn, grupp, undervisningsgrupp) till Qridi.


Qridi är datasäker


Qridi Oy följer i sin verksamhet EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och den kompletterande nationella dataskyddslagen (1050/2018) samt kraven som de ställer vid behandlingen av personuppgifter. Läs mer om vår dataskyddspolicy.Qridi används vid sidan av Microsoft Teams och Google Classroom


Qridi används sida vid sida med Teams och Classroom och de kompletterar varandra. Qridi är utformat för att uppfylla kraven i Finlands läroplan för den grundläggande utbildningen (2014). Vi har lagt särskild vikt vid användarvänligheten.