Qridi logo

Portfolio-lärande

Waves shape

Påvisa lärandet: utvecklingsmappar, lärandedagböcker och portfoliorI daghemmen har man länge haft som vana att samla utvecklingsmappar. I dessa fantastiska alster kan du läsa när barnet har lärt sig att säga ”r” och med vilka kråkfötter hen har försökt skriva sitt namn. I mappen hittar man troligtvis en bild som barnet ritat av sin familj och de första pysselövningarna, bilder från daghemmets skogsutflykter och beskrivningar av de mest gripande lekarna.


Barnet fortsätter att utvecklas också i grundskolan, men där ser man sällan utvecklingsmappar. Utvecklingen under grundskolan kan vanligen följas endast genom intyg, bildkonstarbeten och några häften som följer med hem. Vanligtvis ligger fokus på slutresultaten, och resan som görs under utvecklingen och lärandet är dold.


Qridis kanske mest populära verktyg, lärandedagboken, är avsedd uttryckligen för att beskriva lärandeprocessen. Många elever använder lärandedagboken för att dokumentera bildundervisningens eller slöjdens olika arbetsskeden, för att spara böcker de har läst eller till exempel beskriva utvecklingen av uttalsfärdigheterna i ett främmande språk. Genom att bläddra i en sådan dagbok kan man lätt se utvecklingen och tillväxten.


Portfolio-lärande


Portfolio-lärande avser en pedagogisk metod där dokumentation i dagbokstyp tas till toppen. Eleverna sätter upp mål i portfolion och reflekterar över deras förverkligande regelbundet. Eleverna gör en stor del av sitt vardagliga arbete i portfolion istället för i häftet eller uppgiftsboken, och lyfter fram speciella höjdpunkter i den. I portfolio-lärande kan en del av proven ofta ersättas av det uppvisande av kunnande som portföljen tillhandahåller.


Det finns väldigt många olika typer av portfolior. Till exempel i yrkesutbildningar är en populär lösning en arbetsprovsportfolio, där eleverna dokumenterar utvecklingen av sina praktiska färdigheter, till exempel maten de lagar eller sömmarna de svetsar. En reflektionsportfolio lämpar sig för mindre konkreta lärandemål, där eleverna reflekterar över sina attityder till matematik, betraktar sina värden eller letar efter metoder att bromsa klimatförändringen i sin vardag. Portfolion kan också vara en forskningsdagbok i fysik eller till exempel en uppfinnaranteckningsbok.


Portfolion kan genomföras på ett strukturerat sätt i form av ett färdigt uppgiftspaket. Många av Qridis kunder använder uppgiftslistan för att göra en portfolio om till exempel läshobbyn eller utvecklingen av färdigheterna i informations- och kommunikationsteknik. Med Qridi väcks IT-färdighetsnivåer, diplom i läsning och motion, Nylitteracitet, innehållslistor i årskursintegrerade studier och andra vägar som framskrider stegvis till liv på ett sätt som motiverar eleverna.


Som bäst använder eleverna portfolion för att bygga sin individuella identitet: vad kan jag, vad gör jag, vad är jag? Vilka är mina styrkor? Vilka är mina mål? Med Qridis dagbok kan läraren stärka elevens aktiva roll i lärandet och byggare av sin egen välbalanserade identitet.