Qridi logo

Portfolio som pedagogiskt verktyg

Waves shape

Synliggör lärandet: utvecklingsmappar, lärdagböcker och portfoliorI daghemmen har man länge haft som vana att samla mappar över barnens utveckling ("Kasvun kansio"). I dessa fantastiska alster kan du läsa när barnet har lärt sig att säga ”r” och med vilka kråkfötter hen försökt skriva sitt namn. I mappen hittar man troligtvis en bild som barnet ritat av sin familj och de första pysselövningarna, bilder från daghemmets skogsutflykter och beskrivningar av de bästa lekarna.


Barnet fortsätter att utvecklas också i grundskolan, men där ser man sällan utvecklingsmappar. Utvecklingen under grundskolan kan vanligen följas endast genom betyg, bildkonstarbeten och några häften som följer med hem. Vanligtvis ligger fokus på slutresultatet, och resan som gjorts under utvecklingen och lärprocessen blir osynlig.


Det kanske mest populära verktyget i Qridi, lärdagboken, är avsedd uttryckligen för att synliggöra och beskriva lärprocessen. Många elever använder lärdagboken för att dokumentera arbetsprocessen i bildkonst eller slöjd, för att spara böcker de läst eller till exempel visa hur uttalet utvecklats i ett främmande språk. Genom att bläddra i en sådan dagbok kan man lätt se utvecklingen och framstegen.


Lärande med hjälpa av portfolio


Portfolio som pedagogisk metod avser dokumentation av hela lärprocessen i dagboksformat . Eleverna ställer upp mål i portfolion och reflekterar regelbundet över hur målen uppnås. Eleverna gör en stor del av sitt vardagliga arbete i portfolion istället för i häftet eller uppgiftsboken, och lyfter fram speciella höjdpunkter i den. Med portfoliometoden kan en del av proven ofta ersättas av det prov på kunnande som eleven visar i sin portfolio.


Det finns väldigt många olika typer av portfolior. Till exempel inom yrkesutbildningen är en populär lösning en arbetsprovsportfolio, där studerandena dokumenterar utvecklingen av sina praktiska färdigheter, till exempel maten de lagar eller sömmarna de svetsar. En reflektionsportfolio lämpar sig för mindre konkreta lärandemål, där eleverna reflekterar över sin inställning till matematik, betraktar sina värderingar eller söker efter metoder för att bromsa klimatförändringen i sin vardag. Portfolion kan också vara en forskningsdagbok i fysik eller till exempel en anteckningsbok för uppfinningar.


Portfolion kan genomföras på ett strukturerat sätt i form av en färdig inlärningshelhet. Många av Qridis kunder använder uppgiftslistan för att göra en portfolio om till exempel läshobbyn eller utvecklingen av färdigheterna i informations- och kommunikationsteknik. Med Qridi kan eleverna utveckla sina ITK-färdigheter, få diplom i läsning och motion, Nylitteracitet på ett sätt som känns motiverande för dem.


Som bäst använder eleverna portfolion för att bygga sin egen identitet: vad kan jag, vad gör jag, vad är jag? Vilka är mina styrkor? Vilka är mina mål? Med Qridis dagbok kan läraren stärka elevens aktiva roll i lärandet och uppbyggandet av elevens egna välbalanserade identitet.