Qridi logo

Samarbete mellan hem och skola

Waves shape

Samarbete mellan hem och skola


Samarbetet mellan hem och skola handlar i grunden om ett pedagogiskt partnerskap: vuxna som är viktiga för barnet eller den unga stöder hen tillsammans i utvecklingsprocessen.


Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen ger instruktioner för samarbete med vårdnadshavarna i undervisningen och fostran. Samarbetet med hemmen är en del av den goda utvärderingsskulturen som varje medlem i skolgemenskapen bidrar till. Det är viktigt att samtala om målen för skolarbetet och skolans utvärderingspraxis med vårdnadshavarna.


Ett fungerade samarbete kan främjas genom att säkerställa transparensen i utvärderingen. Eleverna och hemmen har rätt att få information om utvärderingskriterierna och -praxis. Information om framstegen i elevens studier och om elevens arbete och beteende bör ges till vårdnadshavarna och eleverna själva tillräckligt ofta. Utvärderingssamtal och övriga gemensamma samtal med läraren, eleven och vårdnadshavaren hjälper för att förstå elevens situation och att komma överens om sätt att stödja och samarbeta.Samarbete mellan hem och skola


Kommunikation och samarbete mellan hem och skola med hjälp av QridiHur ger man tillräckligt med information om utvärderingen till hemmen? Genom att ta hänsyn till hela utvärderingsarbetets helhet: både summativ och formativ utvärdering.


Oavsett om det handlar om självreflektion över lärandemål eller feedback av lärare, samlar Qridi all denna information i elevens egen vy. Genom sin egen vy i Qridi blir barnet eller den unga medveten om sina framsteg och styrkor. Det är naturligt att läraren använder sammanställningar av samma information för att stödja samtal med eleverna och hemmen. Elevens rapport som gås igenom tillsammans fungerar som en bra öppning till samtalet.


Vårdnadshavarens vy i Qridi


”Vissa familjer har frågat genast i början av höstterminen när Qridi aktiveras igen. De säger att det är enkelt att följa med barnets lärande och framsteg med Qridi. Vårdnadshavarna gillar alltså Qridi!”
– Lärare i lågstadieskola i Vanda

Det är bekvämt för föräldrarna att följa med barnets skolvardag och utveckling i sitt eget användargränssnitt. Vårdnadshavar-appen som kan laddas ner till telefonen är behändig att använda!


Att involvera vårdnadshavarna till exempel genom att be dem att utvärdera elevens arbete är enkelt.


Med Qridi får vårdnadshavarna en mångsidig och konkret bild av vad man gör i skolan: uppgiftslistorna och dagböckerna ger en trevlig inblick i skolvardagen. Läraren kan naturligtvis inverka på vyinställningarna.