Qridi logo

Stödjande av läsfärdighet i undervisningen i årskurs 1–2

Waves shape

Stödjande av läsfärdighet i undervisningen i årskurs 1–2


I undervisningen i svenska och litteratur i årskurs ett och två ligger fokus på att skapa en grund för läs- och skrivfärdigheterna samt att lära sig lärande och interaktion i utvecklingen av färdigheter. 

Tyngdpunkten i undervisningen ligger på att dela erfarenheter och upplevelser samt öva färdigheter tillsammans och ensam, även genom att använda kommunikationsteknik.

Vanligtvis har lärare i årskurs ett en grupp barn med mycket varierade färdigheter i början av läsåret. En del behärskar redan grundläggande läsfärdigheter, medan andra först börjar lära sig bokstäverna. Av denna anledning är differentiering och hänsyn till ett barns färdigheter en viktig utgångspunkt för undervisningen. Det är viktigt att hitta intressant läsning och att dela läsupplevelser tillsammans på olika sätt för att väcka intresse för läsning. Ett av nyckelområdena för utvärdering och feedback är just framstegen i läsfärdigheter, textförståelse och läsning som hobby.


Test i lässnabbhet, utveckling av lässnabbhet

Bild: Uppföljningen av lässnabbhetens utvecklingen i Qridi är tydlig. Den här utvärderingen finns färdig i vägen till lärande i Kuopios förskoleundervisning och undervisningen i årskurs ett och två. (Årskursintegrerade studier) Man tar den i bruk med några klick i Qridis bibliotek.


Läsdagbok i Qridi


Hur ger man tillräckligt med individuell feedback om framstegen i att öva läsfärdighet? I Qridi finns en färdig läsdagbok med instruktioner i studiehelheten Utveckling till skolelev. I dagboken kan eleven spara sin läsning och följa upp hur bra övning främjar lärandet. Oavsett nivå tjänar dagboken alla elever. En nybörjarläsare kan berätta om bilder med ljudfunktionen och en mer avancerad läsare kan spela in eller göra små videosnuttar om boken hen läser. En mer avancerad läsare kan fästa mer uppmärksamhet vid att leva sig in och framskrida lugnt i läsningen. Läraren kan enkelt följa med varje elevs ljudinspelningar och ge individuell feedback enkelt och snabbt på en mängd olika sätt. 


I Qridis dagbok är det enkelt att genomföra olika läskampanjer. Ni kan skapa en bokhylla för undervisningsgruppen med de bästa boktipsen för er grupp, eller göra korta pjäser av era läsupplevelser med videor, spela in repliker av olika karaktärer eller skriva några ord om texten.


Man kan också kontrollera hur många bokpärmar som har sparats i dagboken.

Läsdagbok, öva läsning, hjälpmedel för läsning


Självutvärdering


Samma studiehelhet innehåller också utvärdering av läsestunden – självutvärdering. I den veckovisa utvärderingsenkäten utvärderar eleverna sin prestation för veckan vad gäller läsfärdighet och övning på den utvecklande papegojaskalan i fyra steg. Eleverna får stöd av bilder som är bekanta i självutvärderingen. 


Läraren kan göra utvärderingen för samma utvärdering och följa grafen som ritats från utvärderingen av eleven och läraren parallellt. Rutiner underlättar utvärderingsarbetet.


Stödja läsning, öva läsning


Målverktyg


Med målverktyget kan eleverna ställa upp läsmål över bokmängden åt sig själva för terminen.

Berget med tre nivåer är tillräckligt, men nivåer kan också läggas till:

Hjälpmedel för läsning

Nivå 1: 1–5 böcker Nivå 2: 6–10 Böcker Nivå 3: 11–15 Böcker.

Och sedan mot toppen! På vägen kan man följa med hur eleverna går framåt mot målet.