Qridi logo

Stödjande av läsfärdighet inom nybörjarundervisningen

Waves shape

Stödjande av läsfärdighet inom nybörjarundervisningen


I undervisningen i svenska och litteratur i årskurs 1-2 ligger fokus på att skapa en grund för läs- och skrivfärdigheterna samt att lära sig att lära sig och samarbetsfärdigheter. 

Tyngdpunkten i undervisningen ligger på att dela erfarenheter och upplevelser samt öva färdigheter tillsammans och självständigt, även genom att använda digitala verktyg.

Vanligtvis har lärare i årskurs 1 elever med mycket varierade färdigheter i början av läsåret. En del behärskar redan grundläggande läsfärdigheter, medan andra börjar lära sig bokstäverna. Av denna anledning är differentiering och hänsyn till ett barns färdigheter en viktig utgångspunkt för undervisningen. Det är viktigt att hitta intressant läsning och att dela läsupplevelser tillsammans på olika sätt för att väcka intresset för läsning. Ett av nyckelområdena för utvärdering och respons är framstegen i läsfärdigheter, läsförståelse och läsning som hobby.


Test i lässnabbhet, utveckling av lässnabbhet

Bild: Utvärderingen av utveckling i läshastighet i Qridi är tydlig. Den här utvärderingen finns färdig i vägen till lärande inom förskole- och nybörjarundervisningen i Kuopio (årskursintegrerade studier). Man tar i bruk helheten med några klick i Qridis bibliotek.


Läsdagbok i Qridi


Hur ger man tillräckligt med individuell respons om framstegen i att öva läsfärdighet? I Qridi finns en färdig läsdagbok med instruktioner i inlärningshelheten Att växa som elev. I dagboken kan eleven spela in sin läsning och följa upp hur övning främjar lärandet. Oavsett nivå tjänar dagboken alla elever. En nybörjarläsare kan berätta om bilder genom att spela in ljud och en mer avancerad läsare kan spela in eller göra små videosnuttar om boken hen läser. En mer avancerad läsare kan fästa mer uppmärksamhet vid att läsa inlevelsefullt och i lugnt tempo. Läraren kan enkelt följa med varje elevs ljudinspelningar och ge individuell respons enkelt och snabbt på en mängd olika sätt. 


I Qridis dagbok är det enkelt att genomföra olika läskampanjer. Ni kan skapa en bokhylla för undervisningsgruppen med de bästa boktipsen för er grupp, eller göra korta pjäser av era läsupplevelser med videor, spela in repliker av olika karaktärer eller skriva några ord om texten.


Man kan också kontrollera hur många bokpärmar som har sparats i dagboken.

Läsdagbok, öva läsning, hjälpmedel för läsning


Självvärdering


Samma inlärningshelhet innehåller också utvärdering av lässtunden – självutvärdering. I den veckovisa utvärderingsenkäten utvärderar eleverna sin prestation för veckan vad gäller läsfärdighet och övning på en skala från 1-4 (med bilder på papegojor). Eleverna får stöd av bilder som är bekanta i självvärderingen. 


Läraren kan göra sin egen utvärderingen i samma utvärdering som eleven och parallellt följa grafen som ritats från utvärderingen av eleven och läraren. Rutiner underlättar utvärderingsarbetet.


Stödja läsning, öva läsning


Målverktyg


Med målverktyget kan eleverna ställa upp mål för hur många böcker de strävar efter att läsa under terminen.

Berget med tre nivåer är tillräckligt, men nivåer kan också läggas till:

Hjälpmedel för läsning

Nivå 1: 1–5 böcker Nivå 2: 6–10 Böcker Nivå 3: 11–15 Böcker.

Och sedan mot toppen! På vägen kan man följa med hur eleverna gör framsteg i uppnåendet av målet.