Qridi logo

Utvärdering av mångsidig kompetens, arbete och uppförande

Waves shape


Mångsidig kompetens


Världen har förändrats. I framtidens arbetsliv klarar man sig inte med en snäv kompetens utan man bör sträva efter mångsidighet. Det krävs att framtidens erövrare har färdigheter att tänka, samarbeta och lösa kniviga problem, men samtidigt ta hand om sig själv, samhället och miljön. Dessutom är det nödvändigt att kunna använda verktyg, hantera informationsflödet och uppträda trovärdigt.


Uttryckt på detta sätt verkar det som att undervisa i mångsidig kompetens är nästan en överväldigande börda för läraren. Räcker det inte att eleverna kan läsa och räkna som tidigare? Du behöver inte oroa dig. Mångsidig kompetens är som en schweizisk klocka, vars invecklade kugghjul med fjädrar och pendlar är diskret inbyggda i läroplanens mål och innehåll. Om läraren kan sin läroplan och undervisar enligt den, bör elevens mångsidiga kompetens nog utvecklas så småningom.


Utvärdering av arbete


Målen för varje ämne är uppdelade i tre delar: värderingar och attityder, arbete och material som är relevant för ämnet. Mångsidig kompetens är i synnerhet starkt bunden till målen för arbetet. Arbetet utvärderas separat i varje ämne, eftersom de arbetsfärdigheter som studeras i dem är mycket olika till sin karaktär. Bra arbete ser till exempel väldigt annorlunda ut i modersmål än i fysik/kemi.


Utvärdering av uppförande


Läroplanen säger inte direkt vad gott uppförande är utan kommunerna får bestämma det. Uppförande ingår inte direkt i ämnenas mål och påverkar inte utvärderingen av dem, men är ändå en väsentlig del av skolans fostransuppgift. Uppförandet stöds av skolans ordningsregler och om det ges antingen verbal eller numerisk utvärdering.


Med Qridi är det enkelt att bygga självutvärderingar för uppförande och arbete. ”Gav jag andra arbetsro?” ”Främjade jag en god atmosfär i undervisningsgruppen?” När utvärderingen är regelbunden kommer eleverna ihåg att fästa uppmärksamhet vid rätta saker, och det är enkelt att följa upp ändringar i arbete eller uppförande. Dessutom är det möjligt att ”tagga” Qridis utvärderingsfrågor, det vill säga binda dem till färdigheter i vissa mångsidiga kompetenser. När eleverna svarar på dessa frågor, ritar Qridi ett radiellt diagram av svaren för att illustrera de samlade färdigheterna.