Qridi logo

Utvärderingssamtal

Waves shape

Utvärderingssamtal med hjälp av QridiDyk djupare in i elevens tänkande och färdigheter


Qridi gör en sammanställning för läraren av utvärderingsuppgifterna relaterade till varje elevs lärande. Vårdnadshavaren har även tillgång till samma uppgifter genom sitt eget användargränssnitt. Detta gör att olika teman kan lyftas fram i utvärderingssamtalet på ett enkelt och illustrativt sätt.


Qridi samlar elevens kunnande i en portfolio


När Qrids funktioner används regelbundet och systematiskt uppfattar eleven med hjälp av de samlade lärandeuppgifterna sin egen lärandeprocess bättre. Som lärare är det bra att lyfta fram några utvalda teman i utvärderingssamtalet. Det är enkelt för eleven att berätta om sitt eget lärande genom visualiseringar.


Eleven kan ha blivit ombedd att regelbundet utvärdera sin framgång inom vissa arbetsfärdigheter, mångsidig kompetens eller delområden inom uppförande. I samma sammanhang kanske man har begärt kompisfeedback i ämnet. Qridi sammanställer diagram över utvärderingarna för att göra det lättare för lärare och vårdnadshavare att samtala om olika frågor.


Dagböckerna samlar reflektioner skrivna eller inspelade av eleven, samt bilder eller filmer hen arkiverat om ett specifikt ämne eller fenomen. Dagböckerna kan användas på många olika sätt: till exempel för att dokumentera lärandeprocessen i slöjd, bildundervisning och hem- och konsumentkunskap, som en läsdagbok för att stödja lärandet i läsning, för att spela in talet av främmande språk, som en bredare plattform kring olika fenomen och en lärandeportfolio. Utifrån dagböckerna är det lätt att tala om elevens framsteg.Uppgiftslistans sammanfattningar lyfter på ett visuellt sätt fram elevernas framgångar och flaskhalsar i lärandet. Samtidigt kan man fördjupa sig närmare i det man gått igenom i undervisningen under den gångna perioden.Om eleven har gjort övningarna i Qridi går det att titta på dem i en översikt.

De mål som satts upp i utvärderingssamtalet genomförs i vardagen med hjälp av Qridi


Studier innebär målmedvetet inhämtande av kunskaper och färdigheter. Ofta i ett utvärderingssamtal ställer eleverna tillsammans med läraren och vårdnadshavaren upp 1–3 mål för de kommande månaderna. Eleven ställer upp målen i sitt egen användargränssnitt. När alla elever har satt upp sina egna personliga mål kan läraren börja undervisningspasset med att be eleverna titta på sitt eget mål i Qridi och fundera på hur målet skulle kunna främjas i deras egna handlingar. Med jämna mellanrum kan läraren be eleverna att utvärdera sina egna framsteg mot målet. Idéen är enkel: Det som lyfts fram börjar oundvikligen återspeglas i elevernas handlingar. Läraren och vårdnadshavaren har möjlighet att följa med hur målen uppfylls genom sina egna användargränssnitt.