Qridi logo
Ice

Coachning på distans

Waves shape

Coachning på distans och perioder på egen hand blir allt vanligare inom idrotten. Interaktionen mellan tränaren och idrottaren är svårare än vanligt och situationen kräver också mycket bättre självstyrning från idrottarna än tidigare. Med hjälp av digitala verktyg underlättas tränarens möjligheter betydande för att fortsätta coacha och utveckla idrottaren.


Qridi Sports lättanvända mobilapp håller idrottare medvetna om lagets verksamhet och påminner dem om nya evenemang, bedömningar, uppgifter och andra aktiviteter. Idrottarna får de övningsmoment som tränaren har skapat, som inkluderar till exempel en video direkt på sin mobila enhet, och efter att ha genomfört övningen kan idrottaren ge feedback på övningsmomentet. Qridi Sport gör det också möjligt för idrottaren att skriva in sina egna övningsmoment, vilket gör det lättare att följa upp träningen och belastningen. Även interaktionen mellan tränaren och idrottaren lyckas på ett tryggt sätt i Qridi.


Delning av övningsmoment till idrottarna


Tränaren kan dela övningsmomenten som bilder, videor, ljudfil och text till idrottarna. Idrottarna kan gå tillbaka till mediefilerna och texten när de gör en övning, samt reflektera över sitt eget arbete.

Sharing exercises with athletes


Idrottarens egna händelser och uppföljning av belastningen


Idrottarna kan själva skriva in sina övningsmoment i kalendern, vilket möjliggör uppföljning av träningen och belastningen samt träning utanför lagövningarna vid coachning på distans.Ökad daglig interaktion med hjälp av dagboken 


I dagboken kan tränaren och idrottaren/idrottarna föra en daglig diskussion om träning, dagens välmående eller andra ämnen. För tränaren sparas alla diskussioner på samma ställe.