Qridi logo
Ice

Coachning som utgår ifrån idrottaren

Waves shape

Från coachning som utgår ifrån tränaren till coaching som utgår ifrån idrottarenI den gamla coachningskulturen kommenderade tränaren idrottaren där målet endast var att vinna. Denna kultur som utgår ifrån tränaren bidrar inte till idrottarens övergripande utveckling och har visat sig vara ineffektiv. Grunden för modern coachning utgår ifrån idrottaren. I coachning som utgår ifrån idrottaren är målet att idrottaren ska identifiera sina resurser och lära sig att använda och utveckla dem. För en tränare kräver fokuseringen på idrottaren goda interaktionsförmågor och verktyg som möjliggör interaktion, bevarande av lärda erfarenheter och att idrottaren växer tillsammans med tränaren för att bli självstyrd.

Qridi Sport ger tränaren verktyg för att genomföra modern coachning som utgår ifrån idrottaren och gå tillbaka till lärda erfarenheter. Qridis funktioner är utformade för att utveckla idrottarens självstyrning genom självreflektion.


Händelser


Idrottaren vet på förhand de kommande evenemangen och innehållet i övningspassen. Med innehåll länkat till evenemang kan idrottaren bli delaktig i coachningsprocessen på ett enkelt och modernt sätt.


Bedömningar


Bedömningsverktyget är en viktig del av den idrottarcentrerade verktygsbacken. Exempelvis gör självbedömningar efter matcher eller träningar att en idrottare kan förbättra sin självkännedom och utveckla sig som idrottare. Referentgranskningar kan till exempel användas för att mäta gruppens funktionalitet.Mätdata


Med mätdata kan både tränaren och idrottaren följa indikatorer som är viktiga för utvecklingen, till exempel den totala belastningen av träning och mängden sömn. Mätdata möjliggör långsiktig uppföljning och avslöjar eventuella skador som orsakar förändringar i träningen och problemområden i idrottarens vardag.


Tester som en del av den långsiktiga utvecklingen av coachningen


Med hjälp av långsiktiga och omfattande testning ser idrottaren resultaten av träningen och lär sig de träningsmetoder som är lämpliga för hen. Tränarna får en bild av de övningar som fungerar för laget.