Qridi logo

Etä- ja hybridiopetus

Waves shape

Korona-aika vaatii ajoittain poikkeuksellisia järjestelyjä opetuksen suhteen. Yksittäisten luokkien tai kokonaisten koulujen opetus tulee pystyä järjestämään osin tai kokonaan etäopetuksena. Etäopetus ja erityisesti hybridiopetus kuormittaa helposti eri osapuolia ja vaatii monenlaisten asioiden huomiointia.
Missä mennään?


Yksi tärkeimpiä asioita onnistuneen etäopetuksen järjestämisessä on ajan tasalla pysyminen tehtävistä ja muista työn alla olevista asioista koulupäivien aikana. Vaatimus ulottuu opettajan ohella myös oppilaisiin ja heidän vanhempiinsa. Tarvitaan yhtenäisiä käytänteitä ja alustoja, jotta tehtävänannot, palautukset ja viestit eivät sirpaloidu pikaviestintäohjelmiin, sähköposteihin, Wilma-viesteihin ja oppimisympäristöihin. Vanhemmat taas mielellään tietäisivät, mitä koulussa tapahtuu.Qridi kokoaa tarvittavat tiedot yhteen paikkaan


  • Qridi kokoaa opettajille, oppilaille ja huoltajille yhteen alustaan kaikki etäopetuksen tehtävänannot niin oppikirjoista kuin sähköisistä alustoista (Google Classroom, Microsoft Teams ym.)
  • Qridi mahdollistaa oppilaiden edistymisen ja opiskelun sujumisen seuraamisen ja ohjaamisen reaaliaikaisesti - sekä oppimisen tavoitteisiin että hyvinvointiin liittyen.
  • Qridi mahdollistaa formatiivisen arvioinnin toteuttamisen myös etätyöskentelyssä ja summatiiviseen arviointiin vaikuttavien suoritusten dokumentoinnin.
  • Qridi on pikaviestimiseen GDPR-yhteensopiva vaihtoehto
  • Qridi sopii kaikkien perusopetuksen oppiaineiden ja vuosiluokkien opettamiseen.Näin Qridin toiminnot helpottavat etäopetuksen järjestämistä


Tehtävälistalla voi jakaa erilaisia tehtäviä oppilaille. Tehtävien ohjeistuksen voi antaa kirjoittamalla tekstiä, äänittämällä puhetta, kuvaamalla ohjevideon, jakamalla linkkejä, upottamalla YouTube-videoita tai ohjaamalla oppilaita kirjan tai jonkin digitaalisen oppimateriaalin pariin. Oppilaat voivat palauttaa tehtävänsä ja arvioida edistymistään samalla, kun opettaja seuraa heidän edistymistään reaaliajassa. Opettajat voivat antaa oppilaille palautetta heidän tehtäväpalautuksistaan ja arvioida suorituksia omasta näkökulmastaan.


Päiväkirjan avulla oppilaat voivat reflektoida omaa oppimistaan. Oppilaat voivat lisätä tekstiä, kuvia, äänileikkeitä ja videoita tukeakseen reflektioitaan. Päiväkirja voi olla oppilaan henkilökohtainen tai luokan yhteinen. Opettaja voi seurata oppilaiden edistymistä reaaliajassa ja antaa heille palautetta. Pienille oppilaille tehtävänanto voidaan antaa äänileikkeenä tai videona.


Arviointi-työkalulla voi aktivoida oppilaita reflektoimaan omaa oppimistaan ja tehdä hyvinvointiin tai arjen taitoihin liittyviä kyselyitä etäopetusjakson aikana. Opettaja voi tarkastella omasta näkymästään sekä oppilaan vastauksia että ryhmän keskiarvoa.


Viestintä-toiminnon avulla opettaja voi pitää yhteyttä koko ryhmään tai yksittäisiin oppilaisiin sekä luoda pienryhmille omia keskustelutiloja. Toiminnon avulla eri osapuolet voivat lähettää viestejä sekä liittää viestien mukaan kuvia, videoita, äänileikkeitä tai tiedostoja.


Näiden lisäksi Qridi mahdollistaa kevyiden testien tekemisen, tavoitteiden asettamisen sekä tarjoaa opettajien käyttöön useita laadukkaita valmiita oppimiskokonaisuuksia (esimerkiksi lukemaan oppiminen, Liikkuva koulu, tunnetaidot, jne.).Käyttäjien kokemuksia Qridin käytöstä etäopetuksessa


“Näin ensimmäisen etäviikon jälkeen isot kiitokset Qridin väelle! Teillä on loistava tuote ja siitä on ollut valtava apu tässä tilanteessa. Opettajamme ovat tehneet huikeita kokonaisuuksia sen avulla ja innostus on käsin kosketeltavasekä oppilailla että opettajilla”


"Etäopetuksen tehtävien palautuksessa päiväkirja toimi loistavasti ja vähensi opettajan työmäärää, kun kaikkien vastaukset näkyivät samassa listassa. Oli myös helppo kommentoida tehtäviä päiväkirjaan. Arviointi-osio on myös hyvä."


“Qridi toimii hyvin tässä etäopetus-tilanteessa. Olemme saaneet Qridillä ja Teamsilla katettua kaikki etäopetuksen tarpeet koulullamme. On onni, että meillä on Qridi ostettuna koulumme oppilaille.”