Qridi logo

Kirjaston sisältöjen käyttö Qridissä

Waves shape

Koska rakastamme uusiin asioihin tutustumista ja oppimista, on meille luontevaa ja tärkeää tehdä yhteistyötä kirjastojen kanssa. Lukemaan innostaminen ja tiedonhankinnan taitojen edistäminen ovat kirjastojen kanssa yhteisiä tavoitteitamme. Olemmekin tuoneet Qridiin OUTI-kirjastojen luomia laadukkaita sisältöjä. Qridin avulla sisältöjen hyödyntäminen on helppoa ja hauskaa!


  • opettaja löytää materiaalit kätevästi Qridin Kirjasto-välilehdeltä ja voi aktivoida haluamansa oppimiskokonaisuuden oppilailleen
  • opettaja näkee Qridissä, miten oppilaat etenevät tehtävien kanssa
  • oppilaille materiaalit näkyvät selkeinä tehtäväkortteina, jotka sisältävät tekstiä, kuvia ja videoita
  • pienimmille oppilaille suunnatut tehtävät eivät edellytä luku- tai kirjoitustaitoa. Tehtävät on kerrottu äänimuodossa, palautukset voi tehdä samoin ääntä tallentamalla
  • oppilas voi edetä tehtävissä omaan tahtiin

Kaikissa Suomen Qridi-kouluissa käytössä olevat oppimiskokonaisuudet:


Mediataitojen oppimiskokonaisuudet


1. Verkkotiedon jäljillä – Tiedonhakua ja tiedon luotettavuuden arviointia (4-6 -luokille)


Tämä oppimiskokonaisuus on toteutettu Oulun kaupunginkirjaston ja Iin kirjaston yhteistyönä. Verkkotiedon jäljillä -oppimiskokonaisuus kehittää oppilaiden verkkotiedonhaun taitoja. Kokonaisuudessa tutustutaan tiedonlähteisiin verkossa, niiden valintaan ja käyttöön sekä tiedon luotettavuuden arviointiin. Tehtävissä harjoitellaan tiedonhakua internetistä ja etsitään monipuolisesti aineistoja. Erityisesti paneudutaan tiedonhaun tulosten tarkastelemiseen eri näkökulmista. Kokonaisuus sisältää tietoa myös tekijänoikeuksista ja lähdeluettelon laatimisen. Oppimiskokonaisuuden taustatarina kertoo Kukkukallion koulun viitosluokkalaisista, jotka tekevät yhdessä koulun verkkolehteä. Lehteä tehdessään he tarvitsevat monipuolisia verkkotiedonhaun taitoja ja aineistojen käyttötaitoja.


2. Valopäät verkossa -oppimiskokonaisuus (7-9 -luokille)


Tavoitteena on tiedonhaun taitojen syventäminen ja laajentaminen. Tehtävissä harjoitellaan monipuolista kirjasto- ja verkkoaineistojen tiedonhakua ja käyttöä. Tiedonhaun taidot sisältävät myös tiedonlähteiden ja tiedon luotettavuuden arviointia eri näkökulmista. Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas osaa käyttää monipuolisesti erilaisia tiedonlähteitä ja hakutapoja. Hän osaa myös hyödyntää kirjastojen aineistoja ja palveluja ja osaa käyttää verkkokirjastoa omatoimisesti. Oppilas osaa toimia tekijänoikeuksia kunnioittaen. Hän osaa myös tutkia ja vertailla lähteiden luotettavuutta ja suhtautua kriittisesti löytämäänsä tietoon.


300 minuutin lukuhaasteetLukuhaasteiden tavoitteena on tukea oppilaiden lukutaitoa, innostaa oppilaita lukuharrastuksen pariin sekä rohkaista oppilaita löytämään itselle luontevia tapoja ja tilanteita lukea. Lukuhaasteessa luetaan 10 minuuttia kerrallaan erilaisilla tyyleillä. Lukutyylejä löytyy yhteensä 30 erilaista/paketti (näkyvät oppilaalle tehtäväkortteina)

  • Lukuhaaste 1 on suunnattu 1-6 -luokille
  • Lukuhaaste 2 on suunnattu 5-9 -luokille

Vain Outi-Kirjaston alueen Qridi-kouluilla käytössä olevat oppimiskokonaisuudet:


Taitava Kirjastokettu 1-2 -luokille


Taitava kirjastokettu -materiaalin tavoitteena on innostaa lapsia kirjojen pariin ja tukea lukutaitojen kehittymistä. Materiaali tutustuttaa kirjaston palveluihin sekä kirjastossa toimimiseen. Ekaluokkalainen alkaa harjoitella omasta kirjastokortista, PIN-koodista ja lainatusta aineistosta huolehtimista. Tavoitteena on myös oppia lainaamaan ja palauttamaan kirjaston automaateilla. Oppilas oppii myös tunnistamaan erilaisia tiedonlähteitä.


Kirjastomestari tutkimusretkellä 3-4 -luokille


Kirjastomestari tutkimusretkellä -materiaalin tavoitteena on, että oppilas tutustuu kirjaston käyttöön sekä oppii etsimään tietoa kirjastossa. Kirjastomestarin työkalujen avulla lapsi oppii toimimaan kirjastossa.

Tavoitteena on kaunokirjojen ja tietokirjojen tunnistaminen. Miten ne eroavat toisistaan. Oppilas oppii myös, miten tietokirjat on järjestetty kirjastossa ja kuinka ne sieltä löytää. Tavoitteena on myös tutustua monipuolisesti lastenkirjallisuuteen.


Tiedonhaun taitaja 5-6 -luokille


Tiedonhaun taitaja -oppimiskokonaisuus on tarkoitettu oppilaiden tiedonhaun taitojen kehittämiseen. Oppilas oppii tunnistamaan erilaisia tiedonlähteitä. Hän löytää tietoa eri lähteistä ja osaa tehdä valintoja. Hän osaa käyttää asiasanoja tiedonhaussa. Ymmärtää miten tieto ja aineistot on järjestetty kirjastossa, osaa soveltaa em. tietoa kirjastossa ja verkkokirjastossa asioidessaan ja tietoa etsiessään. Tavoitteena on, että oppilas tutustuu OUTI-verkkokirjaston tiedonhakuun ja oppii hakemaan verkkokirjastosta tietoa eri tavoin. Hän oppii myös tekemään varauksen ja uusimaan lainat verkkokirjastossa. Tutustutaan kirjaston monipuolisiin aineistoihin, esimerkiksi eKirjastoon. Oppilas tutustuu myös verkkotiedonhakuun ja tekoälyyn. Materiaalissa harjoitellaan myös lähdeluettelon tekemistä.


Oppimiskokonaisuuksien käyttöönotto


Qridin käyttäjänä saat oppimiskokonaisuudet käyttöön Qridin Kirjasto-osiosta (katso Suosittelemme ja Koulun -välilehdet).